Zaproszenie na szkolenie
"Różnice i komunikacja międzykulturowa - Chiny"

Różnice i komunikacja międzykulturowe są niezwykle istotne dla wszystkich pracowników uczelni, którzy na co dzień pracują z cudzoziemcami. Świadomość różnic kulturowych, stereotypów, które nami kierują oraz odpowiednia wiedza na temat tego, jak sobie z tym radzić jest pierwszym krokiem do tego, aby unikać konfliktów kulturowych i stać się środowiskiem otwartym i przygotowanym na pracę z cudzoziemcami.

Pierwszym szkoleniem z cyklu różnic kulturowych będą Chiny. Państwo Środka kojarzy się najczęściej z Wielkim Murem, papierem i wojnami opiumowymi, tymczasem kultura i zwyczaje chińskie są złożone i mają swoje podłoże w bogatej i długiej historii tego kraju. To, dlaczego kultura chińska wydaje się tak różna od polskiej, czy zachodniej w ogóle, oraz jak poprawnie komunikować się z Chińczykami oraz odczytywać ich zachowania zostanie przedstawione na szkoleniu już 14 czerwca.

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z reprezentantami innych kultur, w szczególności kultury chińskiej. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania, szczególnie przez pryzmat polsko-chiński.

 

Program szkolenia

ZAREJESTRUJ SIĘ

Akademia Internacjonalizacji  to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. W jej ramach realizowana jest oferta wysokojakościowych szkoleń prowadzonych przez wybitnych międzynarodowych i krajowych trenerów, ekspertów i praktyków. Akademia oferuje kompendium wiedzy i doświadczeń na temat internacjonalizacji dla pracowników uczelni działających na wszystkich poziomach zaawansowania, a także tworzy sieć ekspertów - absolwentów Akademii. Już wkrótce stanowić będą oni główną siłę umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"