Zespół

Joanna Domagała

Z-ca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na UAM. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Od 2017 koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi.

Prywatnie wraz z mężem wykorzystuje każdą wolną chwile na podróże, a jej ulubione miejsca to m.in. Kambodża, Tajlandia, Chiny, Birma i Australia. Taki sposób spędzania wolnego czasu pozwala jej także w sposób praktyczny poznawać inne kultury i obyczaje. 

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"