Rejestracja

REJESTRACJA

Data szkolenia:

Zgłaszamy udział następujących osób:

1.


2.


Opłata za jedną osobę:

  • (netto) - przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland"
  • (netto) - przedstawiciele innych uczelni i instytucji

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo pod adresem akademia@perspektywy.pl. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieuczestniczenie w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełna opłata, ewentualne wcześniej wpłacone przez uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.

Pola obowiązkowe

Dodatkowe informacje:
Bianka Siwińska, e-mail: b.siwinska@perspektywy.pl
Joanna Domagała, e-mail: j.domagala@perspektywy.pl

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"