Szkolenia

Trudny student zagraniczny - różnice i komunikacja międzykulturowa

2 kwietnia 2020 ONLINE

Szkolenie prowadzone będzie w trybie online przy pomocy programu Zoom, do którego każdy zapisany uczestnik otrzyma dostęp drogą mailową.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych  umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.

Czytaj więcej...

Academic English

10 kwietnia 2020 ONLINE

Szkolenie prowadzone będzie w trybie online przy pomocy programu Zoom, do którego każdy zapisany uczestnik otrzyma dostęp drogą mailową.

Szkolenie poprowadzi Paul Newsham, wykładowca-native na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Paul ma ponad 15 lat doświadczenia w nauczaniu studentów, doktorantów i pracowników naukowych takich przedmiotów jak academic writing, academic English i academic publishing. Sam jest też naukowcem, prowadzi badania nad językiem angielskim i ma doświadczenie w publikowaniu w czasopismach naukowych w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Internationalisation strategy – step by step development and plan

TBC - data szkolenia podana będzie w późniejszym terminie

The purpose of this training course is to guide participants on the key steps necessary to develop and implement a strategic internationalisation plan. You’ll learn how to diagnose your institutional needs, the key steps to take for each phase of strategic planning, and the pitfalls to avoid. You’ll also identify key stakeholders to involve and consider how important communication is to each stage of the strategic planning process.

Czytaj więcej...

Trudny student zagraniczny - różnice i komunikacja międzykulturowa

2 czerwca 2020 Warszawa

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych  umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.

Czytaj więcej...

Szkolenie SUCTI

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) to zakończony już projekt unijny, który był koordynowany przez Uniwersitat Rovira i Virgilii w Tarragonie (Hiszpania). Filozofia SUCTI zakłada, że siłą napędową umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym są pracownicy administracyjni.

Czytaj więcej...

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"