Szkolenia

Różnice i komunikacja międzykulturowa - Chiny

17 czerwca 2019. Warszawa

Różnice i komunikacja międzykulturowe są niezwykle istotne dla wszystkich pracowników uczelni, którzy na co dzień pracują z cudzoziemcami. Świadomość różnic kulturowych, stereotypów, które nami kierują oraz odpowiednia wiedza na temat tego, jak sobie z tym radzić jest pierwszym krokiem do tego, aby unikać konfliktów kulturowych i stać się środowiskiem otwartym i przygotowanym na pracę z cudzoziemcami.

Pierwszym szkoleniem z cyklu różnic kulturowych będą Chiny. Państwo Środka kojarzy się najczęściej z Wielkim Murem, papierem i wojnami opiumowymi, tymczasem kultura i zwyczaje chińskie są złożone i mają swoje podłoże w bogatej i długiej historii tego kraju. To, dlaczego kultura chińska wydaje się tak różna od polskiej, czy zachodniej w ogóle, oraz jak poprawnie komunikować się z Chińczykami oraz odczytywać ich zachowania zostanie przedstawione na szkoleniu już 14 czerwca.

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z reprezentantami innych kultur, w szczególności kultury chińskiej. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania, szczególnie przez pryzmat polsko-chiński.


PROGRAM SZKOLENIA

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30

I. Zagadnienia wprowadzające

 1. Cudzoziemcy na uczelniach wyższych w Polsce
 2. Świadomość różnic kulturowych
 3. Stereotypy i ich wpływ na komunikację

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 - 13.15

II. Różnice kulturowe w komunikacji

 1. Czym jest komunikacja międzykulturowa?
 2. Szok kulturowy
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym

13.15 – 13.45 lunch

13.45 – 15.15

III. Chiny, czyli Państwo Środka

 1. Historia
 2. Religie, Święta i Języki
 3. Edukacja

15.15 - 15.30 przerwa kawowa

15.30 – 17.00

IV. Chińskie zwyczaje i komunikacja

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 2. Cenzura i propaganda
 3. Relacje polsko-chińskie

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"