Szkolenia

Master of marketing and recrutiment

Szkolenie 2-dniowe Marketing międzynarodowy oraz kompleksowa obsługa i rekrutacja studentów zagranicznych

ZAREJESTRUJ SIĘ


Dzień I
19 lutego 2020 r.

International recruitment strategies and planning - how to turn prospective students into recruited ones?

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z podstawami rekrutacji studentów zagranicznych, sposobami ich pozyskiwania oraz efektywnej promocji oferty edukacyjnej na rynku światowym. Uczestnicy szkolenia zdobędą także wiedzę na temat najnowszych narzędzi i technologii służących do pozyskiwania studentów międzynarodowych.


Roger Senden

PROGRAM SZKOLENIA

9: 30-10:00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 Basic concepts v marketing in the higher education sector
- responsibilities in HE
– recruitment and marketing

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Recruitment funnel v How it works and functions
- Student life cycle
- A way from prospect to alumni

13.15 - 13.45 Przerwa obiadowa

13.45 - 15.15 lead generation and management
- Lead nurturing
- Targeting and messaging your activities
- (un)usefulness of a CRM-system

15.15 - 15.30 Przerwa kawowa

15.30 - 17.00 Marketing channels for conversion marketing
- How to keep in touch
- Planning your activities
- Communication


Dzień II
20 lutego 2020 r.

Ustawa 2.0 i najnowsze zmiany w obsłudze cudzoziemców

Celem szkolenia jest poznanie wiedzy potrzebnej do obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość w świetle najnowszych zmian w prawodawstwie, w tym ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 r. oraz rozporządzeń do tejże ustawy.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału mających bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi w swojej codziennej pracy, w tym pracownicy działów współpracy z zagranicą, działów obsługi studenta (zagranicznego) oraz wszystkich pracowników, którzy mają lub mieć będą w swojej pracy do czynienia z obsługa studenta cudzoziemca


Maria Stós

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30

1. Ustawa 2.0 – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r oraz nowelizacja.

 • Nowe definicje
 • Struktura i rady uczelni
 • Finansowanie szkół wyższych

2. Cudzoziemcy

 • Podstawowe pojęcia
 • Zasady podejmowania i odbywania studiów
 • Pełne programy i wymiany
 • Zmiany w systemie POLon

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.15

3. Podstawy prawne podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Polsce:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z pozn. zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów
 • Ustawa o języku polskim, wraz z najnowszymi zmianami, oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy
 • Wybrane zagadnienia ustawy o cudzoziemcach, najnowsze zmiany
 • Ustawa o Karcie Polaka;
 • Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

13.15 – 13.45 lunch

13.45 – 15.15

4. Rekrutacja cudzoziemców na studia w Polsce

 • Zasady rekrutacji i odbywania studiów
 • Dyplomy i inne dokumenty związane z odbywaniem studiów
 • Zasady finansowania studiów i ich zmiany podczas trwania nauki
 • Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe
 • Weryfikacja dokumentów
 • Dokumentacja przebiegu studiów
 • Legalizacja pobytu

15.15 – 15.30 przerwa kawowa

15.30 – 17.00

5. Pomoc materialna

 • Podstawy prawne, zmiany dotyczące cudzoziemców
 • Zasady przyznawania pomocy materialnej
 • Problemy i wątpliwości

6. Pozostałe zagadnienia, dyskusja

 • Uwierzytelnianie dokumentów
 • Ubezpieczenie
 • Aspekty kulturowe i promocja zagraniczna

Golden Floor

Al. Jerozolimskie 123
Warszawa

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"