iNTERSTUDENT 2019 - Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w polsce

INTERSTUDENCI 2019 nagrodzeni!

Laureaci konkursu iNTERSTUDENT 2019

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszego studenta zagranicznego Interstudent 2019. Uroczystość była częścią programu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”.

To już dziewiąta edycja konkursu organizowanego w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Celem konkursu jest promowanie najlepszych studentów obcokrajowców w polskich uczelniach. Z roku na rok przyjeżdża ich do naszego kraju coraz więcej. W roku akademickim 2017/2018 studiowało w Polsce 72 743 studentów zagranicznych ze 170 krajów, czyli o 6950 więcej niż rok wcześniej.

Na konkurs wpłynęło 80 zgłoszeń z 30 uczelni.

twink.blue

Konkurs INTERSTUDENT 2019
Lista laureatów

Charles Woode
Ghana

Zwycięzca w kategorii
STUDIA LICENCJACKIE
Student III roku na kierunku pielęgniarstwo English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Okta Chandra Aulia
Indonezja

Zwycięzca w kategorii
STUDIA MAGISTERSKIE
Studentka Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Svitlana Sovinska
Ukraina

Zwycięzca w kategorii
STUDIA DOKTORANCKIE
Studentka IV roku technologii chemicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Lisa Aditya
Indonezja

Nagroda specjalna
Studentka II roku studiów magisterskich inżynierii środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

Danylo Funtovoi
Ukraina

Nagroda specjalna
Student II roku architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy Konkursu

Kapituła Konkursu

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż.
Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Przewodniczący Kapituły

Michał Zasada

Prof. dr hab.
Michał Zasada

Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Michał Gajda

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Przewodnicząca Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

Bianka Siwińska

Waldemar Siwiński

prezes zarządu
Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Galeria

FINAŁ KONKURSU INTERSTUDENT 2019Regulamin VII edycji konkursu
INTERSTUDENT 2019

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 14 grudnia 2018. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2019".

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 w Gliwicach podczas dorocznej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

www.studyinpoland.pl/interstudent


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Spółka"), numer KRS: 0000176397
2) Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy realizacji zadań wynikających z udziału w Konkursie na Najlepszego Studenta Zagranicznego INTERSTUDENT 2019.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17


Anna Wdowińska
tel. 22 628 24 07, w. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 24 07, w. 31
m.chrostna@perspektywy.pl
Julia Łysik
tel. 22 628 24 07, w. 15
j.lysik@perspektywy.pl