Vitalii Morskyi

Country: Ukraina

Winner at: Studia Licencjackie

University: Politechnika Rzeszowska

Na Politechnice Rzeszowskiej ma opinię studenta wybitnego, co potwierdza średnia ocen ze studiów – 5,0. Za dobre wyniki w nauce otrzymał stypendium rektora PRz w 2021 i 2022 r. Obecnie jest studentem III roku na kierunku inżynieria i analiza danych na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Studiuje po polsku.

Studia na Politechnice Rzeszowskiej Vitalii Morskyi rozpoczął w październiku 2020 r. i już od pierwszego semestru mocno zaangażował się w prace studenckiego Koła Naukowego Machine Learning (KNML), a od roku jest jego przewodniczącym. Stale podnosi swoje kompetencje, także w zakresie zarządzania i komunikacji, oraz aktywnie promuje swoją uczelnię w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, konkursach.

W 2021 r. uczestniczył w II Kongresie Edukacyjnym „IT i szachy”, którego honorowym patronem był Prezes Rady Ministrów, a patronat naukowy objęła Politechnika Rzeszowska. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na wpływ nowoczesnych technologii i gier logicznych (ze szczególnym uwzględnieniem szachów) na rozwój kreatywnego myślenia u osób młodych.

Atutem Vitalija jest doskonała zdolność komunikacji w języku angielskim branżowym, co skutkuje przełamywaniem barier kulturowych oraz sukcesami w pracach międzynarodowych zespołów podejmujących wspólne projekty. Jego umiejętności językowe ułatwiają też nawiązywanie kontaktów w przedstawicielami uczelni z różnych regionów świata oraz podejmowanie wyzwań w konkursach międzynarodowych. Z powodzeniem zaangażował się w projekt Erasmus Budda, komunikując się ze studentami z uczelni partnerskich. Obecnie wspiera trzech studentów z programu Erasmus w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych i urzędowych, starając się jednocześnie integrować cudzoziemców ze środowiskiem akademickim.

Vitalii przez stale angażuje się w wydarzenia w swoim środowisku akademickim. Dla swojego Koła Naukowego zorganizował wykład przeprowadzony przez studentów Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Z dużym zaangażowaniem i inwencją dąży do kreowania wydarzeń łączących środowisko akademickie polskich i ukraińskich uczelni, dzięki czemu studenci lepiej poznają realia, kulturę oraz mogą się dzielić wiedzą w dziedzinie inżynierii, analizy danych, informatyki i programowania. Umiejętnie motywuje i inspiruje studenckie środowisko akademickie do poszukiwań i rozwijania pasji poznawczych.

Inną dziedziną, oprócz działalności naukowej, w którą angażuje się Vitalii, jest aktywność społeczna, obejmująca pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Asystował jako tłumacz języka ukraińskiego i pomagał wojennym uchodźcom ze swojego kraju w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Pracował jako wolontariusz w Centrum Pomocy Ukrainie przy Politechnice Rzeszowskiej, nadzorował zbiórkę artykułów i organizował ich transport na Ukrainę.

Prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej, rekomendując Vitalija do nagrody, podkreśla dobre wyniki w nauce, dużą aktywność naukową, społeczną i akademicką studenta. – Myślę, że warto promować studenta zagranicznego, który oprócz wymagającego toku studiów z powodzeniem znajduje czas na rozwój naukowy, działalność społeczną, realizację swoich zainteresowań na różnych płaszczyznach, inspirując w ten sposób środowisko studenckie do działania i podejmowania wyzwań oraz integracji wielokulturowej – mówi prof. Ostasz.