Newsletter Study in Poland

Prof. Marek Tukiendorf – rektor Politechniki Opolskiej

Organizatorzy

Rozwija kooperację PO z partnerami azjatyckimi. Politechnika Opolska była pierwszą polską uczelnią, która zaangażowała się w projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, w którym Polska może stanowić pomost między Wschodem i Zachodem.

Prof. Marek Tukiendorf, jest zarówno naukowcem jak i managerem, nawiązującym i podtrzymującym relacje krajowe oraz międzynarodowe. Dzięki swym umiejętnościom i predyspozycjom został powołany do pełnienia funkcji Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jednym z największych osiągnięć prof. Tukiendorfa w ostatnim okresie jest rozwijanie kooperacji z partnerami azjatyckimi. Z jego inicjatywy w Politechnice Opolskiej działa Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza”.

Jest to instytucja pożytku publicznego, której misją jest promowanie języka i kultury chińskiej. Instytut działa nie tylko na rzecz uczelni, ale całej społeczności regionu. Opolski ośrodek jest jedną z 350 placówek na świecie, stowarzyszonych w międzynarodowej sieci, których siedziba główna – Hanban (Biuro Międzynarodowej Rady Języka Chińskiego) mieści się w Pekinie. Opolska placówka organizuje prowadzone przez chińskich wykładowców kursy i konwersatoria języka chińskiego na różnych poziomach zaawansowania, prowadzi egzaminy językowe akredytowane przez Hanban, przygotowuje wykłady i seminaria na temat chińskiej kultury, społeczeństwa i biznesu, prowadzi studia podyplomowe Biznes międzynarodowy Unia Europejska-Chiny. Wieloletnia współpraca stworzyła możliwość udziału grupy kursantów PO w intensywnym, certyfikowanym kursie języka chińskiego w ramach projektu Summer Camp w stolicy Chin. Uczestnicy mieli możliwość nauki na Beijing University of Technology. Ponadto rektor podjął współpracę z Chongqing Jiaotong University (CJU). Jej efektem jest zaproponowany przez chińskiego partnera udział PO w priorytetowym dla rządu Chin przedsięwzięciu transportowym pod nazwą Nowy Jedwabny Szlak. Jest to gigantyczny, szacowany na 40 mld dol. projekt lansowany przez administrację prezydenta Chin. Składa się z „jednego pasa i jednego szlaku”, które oznaczają odpowiednio sieć połączeń morskich i lądowych Chin z Europą. W chińskim projekcie Polska może stanowić pomost między Wschodem i Zachodem, pełnić rolę punktu przerzutowego i zyskać na tranzycie, a także przyciągnąć inwestycje chińskie, w tym generujące wysoką wartość dodaną centra badawczo-rozwojowe. PO była pierwszą polską uczelnią, która zaangażowała się w ten projekt, a starania profesora doprowadziły do podpisania deklaracji współpracy CJU z uczelniami zrzeszonymi w KRPUT.

Dzięki partnerstwu z Chinami w Opolu być może powstanie kolejny zakład produkcyjny, o którego lokalizację w naszym mieście zabiegał rektor Tukiendorf. W regionie chce zainwestować firma Hongbo Group zajmująca się technologią oświetleniową i ledami. Dobrze wykształcona kadra inżynierska ze znajomością obyczajów i kultury chińskiego partnera oraz doskonale wyposażone zaplecze laboratoryjno-techniczne uczelni może stać się dla inwestora decydującym argumentem, by swoją siedzibę umiejscowić na Opolszczyźnie.

Kolejnym rozwijanym przez pof. Tukiendorfa kierunkiem współpracy międzynarodowej PO są Indie. Dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu przy uczelni rozpoczęło działalność jedyne w Polsce Centrum Współpracy Polska-Indie ,,Instytut Jogi i Ajurwedy”. Instytut będzie organizował konferencje naukowe i wspólne przedsięwzięcia mające na celu promocję wiedzy o Indiach. Jednym z głównych zadań Instytutu jest kształcenie w zakresie jogi i ajurwedy prowadzone przy współpracy z hinduskim uniwersytetem w Bangalore. W roku akademickim 2015/2016 rozpoczęły się kierowane m. in. do kadry menadżerskiej i prowadzone głównie przez hinduskich specjalistów studia podyplomowe Holistyczne Zarządzanie Zdrowiem.

Kilkanaście dni przed Międzynarodowym Dniem Jogi, zorganizowanym przez PO i Instytut Jogi i Ajurwedy, uczelnia rozpoczęła ścisłą współpracę z kolejnym hinduskim partnerem. Jest nim Indian School of Mines z Jharkhand specjalizująca się w inżynierii górniczej. Współpraca między uczelniami obejmuje wymianę studentów i nauczycieli, wspólne projekty badawcze i publikacje.

Działania rektora Marka Tukiendorfa znacznie wykraczają poza standardowe zadania służące rozwojowi uczelni. Dzięki talentom dyplomatycznym udało mu się nawiązać ścisłą współpracę z Ambasadorem Indii w Polsce i na Litwie Ajay Bisaria. Efektem wizyt Jego Ekscelencji na Opolszczyźnie będzie utworzenie partnerskich regionów obydwu krajów, jak również możliwość rozpoczęcia edukacji w Polsce przez hinduskich studentów.

Rektor współpracuje z wieloma placówkami dyplomatycznymi w Polsce, m. in. z ambasadami Portugalii, Czech, Niemiec, USA. Dzięki swoim staraniom doprowadził do podpisania deklaracji o współpracy pomiędzy KRPUT a Radą Koordynującą Uczelni Technicznych w Portugalii. Przyczynił się również znacznie do podpisania przez KRASP umowy z National Council for Scientific and Technological Development – agencją wykonawczą ds. brazylijskiego programu stypendialnego „Nauka bez granic”. Jego charyzma, łatwość nawiązywania kontaktów, ale także dbanie o podtrzymanie doskonałych relacji poprzez działanie sprawiają, że Politechnika Opolska i cały region zdobywają strategicznych partnerów naukowych i biznesowych.

www.po.opole.pl