Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Po konferencji w Łodzi: Czas najwyższy na internacjonalizację PDF Drukuj

Ponad 180 osób z prawie 78 uczelni wzięło udział w konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2011, która odbyła się w Łodzi w dniach 24-25 lutego 2011 r. Została ona zorganizowana w ramach programu „Study in Poland” przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Partnerem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Generalny wniosek z konferencji: czas najwyższy na strategiczną internacjonalizację polskiego szkolnictwa wyższego. Sześć lat prowadzenia programu „Study in Poland” wykazało, że polskie uczelnie chcą i potrafią poruszać się po międzynarodowym rynku edukacyjnym. Ale do sukcesu internacjonalizacji potrzebne jest im zdecydowane wsparcie ze strony państwa.

Program konferencji obejmował wszystkie gorące tematy związane z umiędzynarodowieniem naszego szkolnictwa wyższego: promocję polskich uczelni za granicą, rekrutację obcokrajowców, rozwój studiów w języku angielskim, zwiększanie skuteczności naszego udziału w programach unijnych oraz utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi absolwentami polskich szkół wyższych.

Do wielowątkowego dorobku tej konferencji będzie wracać w kolejnych wydaniach Newslettera „Study in Poland”, gdyż poruszone zostały, w fachowym wydaniu, główne problemy polskiej internacjonalizacji. W tym numerze Newslettera zamieszczamy, na gorąco, skromny wybór zdjęć z łódzkich obrad, żeby oddać ich uczestników oraz atmosferę obrad i niekończących się debat w kuluarach.

I serdecznie dziękujemy gospodarzom konferencji: władzom Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy zapewnili uczestnikom z całej Polski znakomite warunki obrad i świetny program towarzyszący.

 

Galeria