Evelina Voloskova

Country: Litwa

Winner at: Nagroda Specjalna za osiągnięcia artystyczne

University: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studentka kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, należy do zespołu o wybuchowej nazwie Dynamit, biorącego udział w wielu koncertach, uroczystościach i festiwalach. Reprezentuje swoją uczelnię w realu i wirtualnie (m.in. na kanale YouTube), zdobywa liczne nagrody. Uzyskała tytuł najlepszego absolwenta studiów I stopnia za rok akademicki 2022/2023. Pomaga potrzebującym w rodzinnym Wilnie i w Olsztynie, uczestnicząc w akcjach takich jak „Światełko dla Rossy”, „Pola Nadziei”, „Pomoc Ukrainie”.