Fatma Edemen

Country: Turcja

Winner at: Studia Doktoranckie

University: Uniwersytet Jagielloński

Fatma Edemen to jedna z najbłyskotliwszych osób, jakie przyszło mi poznać podczas całego okresu mojego funkcjonowania w strukturach akademickich – uzasadnia kandydaturę w konkursie INTERSTUDENT Sebastian Hanek, przewodniczący Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. I dodaje: – Zgłaszam ją nie tylko jako swoją koleżankę po fachu oraz podwładną w organizacjach, którymi kieruję, ale też jako przyjaciółkę i człowieka wartego tak zaufania, jak i zauważenia, który pomimo problemów natury politycznej, jakich doświadcza ze strony swojego ojczystego kraju, jest gotów pomagać w każdej sytuacji i poświęcać swój prywatny czas nie tylko bliskim, ale i zupełnie obcym.

1 stycznia br. Fatma skończyła 30 lat. Do Polski przyjechała pięć lat temu. Zajmuje się kinem kurdyjskim. Swoją pracę doktorską nt. Curating Kurdishness: Kurdish Film Festivals in Europe, tworzoną pod merytoryczną opieką prof. Małgorzaty Radkiewicz, realizuje z pasją i zaangażowaniem. Świadczą o tym liczne wyjazdy na kwerendy i festiwale filmowe, które pozwalają aplikantce nie tylko na zbieranie materiału, ale też na poszerzenie już i tak rozległych horyzontów. Fatma była jurorką na Women Make Waves International Festival na Tajwanie. Pracowała w komisjach selekcyjnych 22 i 23 Flying Broom International Womens Film Festiwal w Turcji w 2019 i 2020 r. Jej artykuły na tematy filmowe można przeczytać w wielu renomowanych czasopismach, a ją spotkać na różnych branżowych konferencjach.

– Przed podjęciem nauki na UJ studiowałam dziennikarstwo na uniwersytecie w Ankarze – mówi Fatma. – To było dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Już podczas studiów pracowałam jako dziennikarka. Ale po 2015 r. praca w tym zawodzie była bardzo trudna. Zaczęłam rozglądać się za innym zajęciem, gdzie mogłabym prowadzić niezależne badania. W 2018 r.

dowiedziałam się o studiach magisterskich Programme Cultural Studies: Comparative Heritage Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków poznałam wcześniej jako studentka Erasmusa, przyjechałam więc tu. Ukończyłam magisterkę w 2020 r., pracę dyplomową pisałam o niezależnym kinie tureckim. A teraz studia doktoranckie.

Zainteresowania filmem – jak podkreśla – wyniosła z rodzinnego domu. Dwaj starsi bracia oraz dziadek ze strony matki byli fanami kina. Oglądali wspólnie wiele produkcji na kasetach VHS, także polskie filmy, zwłaszcza Krzysztofa Kieślowskiego. Miłość do polskiego kina została jej do dziś. Ceni takie filmy jak Dekalog Kieślowskiego, Europa Europa Agnieszki Holland. Interesuje się dokonaniami młodszej generacji polskich filmowców, zwłaszcza kobiet, np. Agnieszki Smoczyńskiej.

A co po doktoracie? – Chciałabym pracować w branży filmowej, może na uniwersytecie – zwierza się Fatma. – W każdym razie w mojej przyszłej pracy chciałabym wykorzystać zdobytą wiedzę i akademickie doświadczenie.

Fatma jest człowiekiem wszechstronnym.

Realizuje się nie tylko w pracy naukowej, i artystycznej, ale także w działalności społecznej i samorządowej. Aktywnie pracuje w Radzie Doktorantów, której jest członkinią, służy swoim czasem i kreatywnością przy organizacji różnych wydarzeń na uczelni. Jako stypendystka Inicjatywy Doskonałości UJ pomaga innym doktorantom w wypełnianiu wniosków i rozliczaniu wyjazdów, odważnie walczy o prawa doktorantów spoza granic Polski, wskazując na ich największe bolączki i proponując rozwiązania.

W rekomendacji kandydatury Fatmy Edemen w konkursie INTERSTUDENT prof. Anna

Nacher, koordynatorka programu doktorskiego w dyscyplinie Nauki o Sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ podkreśla,

że Fatma dała się poznać jako bardzo dobra doktorantka, wytrwale pracująca nad swoim projektem, ale także poszerzająca obszar swoich umiejętności o kompetencje z obszaru animacji kultury. Jako osoba zajmująca się kinem kurdyjskim uczestniczy również w festiwalach, popularyzuje kurdyjską kulturę filmową. Ma na swoim koncie wartościowe wystąpienia na prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest przy tym studentką aktywnie angażującą się w życie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.