INTERSTUDENCI 2020 nagrodzeni!

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2020 Pod honorowym patronatem prof. Jana Szmidta – przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Ambasadorowie polskich uczelni

Podczas gali w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”na Politechnice Łódzkiej odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszego studenta zagranicznego Interstudent 2020.

To już dziesiąta edycja konkursu organizowanego w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Celem konkursu jest promowanie najlepszych studentów obcokrajowców w polskich uczelniach.

Z roku na rok przyjeżdża ich do naszego kraju coraz więcej. W roku akademickim 2018/2019 studiowało w Polsce 78 259 studentów zagranicznych ze 174 krajów, czyli o 5516 więcej niż rok wcześniej (wzrost o ponad 7,5 proc.).

Na konkurs wpłynęło ponad 70 zgłoszeń z ponad 30 uczelni.

LAUREACIKONKURSU INTERSTUDENT 2020

Lien Chau Ton Nu
(Wietnam)

Zwycięzca w kategorii STUDIA LICENCJACKIE

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Huiling Zhang
(Chiny)

Zwycięzca w kategorii STUDIA MAGISTERSKIE

Uniwersytet Jagielloński

Godlove Suila Kuaban
(Kamerun)

Zwycięzca w kategorii STUDIA DOKTORANCKIE

Politechnika Śląska

Yauheniya Barkun
(Białoruś)

Nagroda Specjalna za aktywność i zaangażowanie społeczne

Doktorantka na Politechnice Białostockiej

Mihkail Urmich
(Uzbekistan)

Nagroda Specjalna za integrację społeczną i aktywność zawodową

Politechnika Warszawska

Patronat honorowy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Warszawskiej.

Kapituła konkursu

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Przewodniczący Kapituły,
przewodniczący Komisji ds. Współpracy międzynarodowej KRASP

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

rektor Politechniki Łódzkiej

Dominik Leżański

przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Aleksy Borówka

Przewodniczący Zarządu
ESN Polska

Dr Bianka Siwińska

dyrektor zarządzająca w Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Partnerzy Konkursu

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU INTERSTUDENT 2020

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów. Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 8 stycznia 2020. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2020".

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 27 stycznia 2020 w Łodzi podczas dorocznej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

www.studyinpoland.pl/interstudent


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Spółka"), numer KRS: 0000176397
  2. Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy realizacji zadań wynikających z udziału w Konkursie na Najlepszego Studenta Zagranicznego INTERSTUDENT 2020.
Study in Poland

Poprzednie edycje