Interstudent 2021 – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii (studentka UJ), Marlon Souza Luis z Kanady (GUMed), Yash Chawla z Indii (PWr), Aliaksandra Shmyk z Białorusi (PW) i Deepjyoti Nath z Indii (UŁ) są laureatami jedenastej edycji Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2021. Mimo pandemii, organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń.

Konkurs INTERSTUDENT, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce.

Kapituła wskazuje laureatów spośród cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach w języku polskim i języku obcym, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku: kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, a także działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce czy też udział w ciekawych projektach badawczych. Wszyscy nagrodzeni spełnili te warunki z naddatkiem!

Podczas posiedzenia 25 marca br. Kapituła Konkursu w składzie: dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Krzysztof Kafarski, dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz dr Kazimierz Bilanow, dyrektor w Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy”, stwierdziła, że na konkurs wpłynęło 140 zgłoszeń. Kapituła przyznała tytuły laureatów Konkursu INTERSTUDENT 2021 następującym studentom zagranicznym:

  • w kategorii studia licencjackie: Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • w kategorii studia magisterskie: Marlon Souza Luis z Kanady, student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • w kategorii studia doktoranckie: Yash Chawla z Indii,doktorant na Politechnice Wrocławskiej.

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrody Specjalne. Ich laureatami zostali:

  • Deepjyoti Nath z Indii, student Uniwersytetu Łódzkiego - za skonstruowanie i wdrożenie w dobie pandemii robota do dezynfekcji,
  • Aliaksandra Shmyk z Białorusi, studentka Politechniki Warszawskiej – za popularyzację nauki i techniki wśród młodzieży.

Wręczenie nagród w konkursie INTERSTUDENT 2021 nastąpi na gali online 26 kwietnia o godz. 17.00, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", której gospodarzem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzedniej edycji konkursu.

LAUREACIKONKURSU INTERSTUDENT 2021

Lara Maria Guedes Gonçalves Costa
(Brazylia)

Zwycięzca w kategorii STUDIA LICENCJACKIE

Uniwersytet Jagielloński

Marlon Souza Luis
(Kanada)

Zwycięzca w kategorii STUDIA MAGISTERSKIE

Gdański Uniwersytet Medyczny

Yash Chawla
(Indie)

Zwycięzca w kategorii STUDIA DOKTORANCKIE

Politechnika Wrocławska

Aliaksandra Shmyk
(Białoruś)

Nagroda Specjalna za popularyzację nauki i techniki

Politechnika Warszawska

Deepjyoti Nath
(Indie)

Nagroda Specjalna za skonstruowanie w dobie pandemii oryginalnego robota do dezynfekcji przestrzeni publicznych

Uniwersytet Łódzki

Patronat honorowy

Arkadiusz Mężyk

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Śląskiej

Kapituła konkursu

Jerzy Lis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Przewodniczący Kapituły,
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy międzynarodowej KRASP,
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Jarosław Bosy

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Mateusz Grochowski

Mateusz Grochowski

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Jarosław Olszewski

Jarosław Olszewski

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Bianka Siwińska

Dr Bianka Siwińska

dyrektor zarządzająca w Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Partnerzy Konkursu

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU INTERSTUDENT 2021

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTA. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów. Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 10 lutego 2021. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2021".

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w kwietniu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

www.studyinpoland.pl/interstudent


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Spółka"), numer KRS: 0000176397
  2. Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy realizacji zadań wynikających z udziału w Konkursie na Najlepszego Studenta Zagranicznego INTERSTUDENT 2021.
Study in Poland

Poprzednie edycje