Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Urząd Miasta Lublina,
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Rada Programowa: Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ, przewodniczący KRASP (przewodniczący Rady), prof. dr hab. Stanisław Michałowski (rektor UMCS), prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (rektor UŁ, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP), prof. dr hab. Jacek Witkoś (prorektor UAM, organizator poprzedniej konferencji), dr Mariusz Sagan (dyrektor, Urząd Miasta Lublina), Waldemar Siwiński (prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy")

Komitet Organizacyjny:
Prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prorektor UMCS (przewodnicząca Komitetu), dr Bianka Siwińska (koordynatorka „Study in Poland”), dr Kazimierz Bilanow (Fundacja "Perspektywy"), Marcin Gołębiowski (UMCS), Wiktora Herun (Urząd Miasta Lublina).

Miejsce

Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS
Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5


aula-umcs

© 2014 Study in Poland