Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2015

Organizatorzy: KRASP, UMCS, Urząd miasta Lublin, Perspektywy

mapa Miejsce: Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS
Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

(wg stanu na 20.01.2015)

 

Środa, 21 stycznia 2015

13.00 - 17.30 Wydarzenie towarzyszące
Spotkanie uczestników programu "Study Engineering in Poland" (dla członków)
miejsce:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

15:00 - 19:00 Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Hotel Mercure Unia Lublin, Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin

19:00 - 21:00 Welcome reception
miejsce:
Hotel Mercure Unia Lublin

 

Czwartek, 22 stycznia 2015

08:30 - 09:30 Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Lublin Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

09:00 - 09:25 Konferencja prasowa
miejsce: Kuluary Auli Uniwersyteckiej

09:30 - 09:45  Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. Ryszard Zimak - wiceprzewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Krzysztof Żuk – prezydent Miasta Lublina
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

9:45 – 10:15 First day Keynote speech

 • Przedstawiciel kierownictwa MNiSW (tbc)

10:15 – 11.30 Sesja plenarna I
Kluczowe problemy umiędzynarodowienia polskich uczelni 2015 - gdzie jesteśmy? dokąd idziemy?

Prowadzący: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Występujący:

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej: - Rozwój przez umiędzynarodowienie
 • Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski: - Umiędzynarodowienie polskich uczelni – polityka, strategia, praktyka – na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Iwona Hofman, prodziekan Wydziału Politologii UMCS, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej: - Umiędzynarodowienie uczelni - jak to zrobić dobrze? Rekomendacje po Kongresie Obywatelskim.

Dyskusja

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13.30 Sesja plenarna II
Studenci ze Wschodu - rekrutacja, obsługa, miejsce na rynku pracy

Prowadzący: Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
plus wprowadzenie: - Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy na UMCS

Występujący:

 • Prof. dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, Uniwersytet Śląski; Joanna Laskowska, kierownik Biura Rekrutacji Cudzoziemców, Uniwersytet Śląski: - Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich.
 • Łukasz Wojdyga, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Warszawska: - Doświadczenia realizacji programu Erasmus Mundus z udziałem uczelni z Ukrainy i innych krajów Wschodu. Wnioski z programu bezpłatnych miejsc dla cudzoziemców na PW.
 • Maria Stós, Dział Rekrutacji na Studia, Uniwersytet Jagielloński; Gabriela Nowicka, Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: – Obcy? Dalecy? Swoi! – studenci ze Wschodu w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: - Jak skutecznie budować markę uczelni przyjaznej studentom ze Wschodu - na przykładzie UMCS w Lublinie.

Komentatorzy:

 • Dr Bianka Siwińska, koordynatorka "Study in Poland", Fundacja Edukacyjna Perspektywy: - "Zabierają nam miejsca..." - problemy społecznego odbioru obecności studentów ukraińskich w Polsce
 • Prof. Taras Finikov, prezydent International Foundation for Educational Policy Research (Ukraine), b. wiceminister edukacji Ukrainy: - "Koniec ukraińskiego Eldorado?"  (prezentacja raportu)

Dyskusja

13:30 - 14:45 lunch

14:45 – 16:15 Sesja plenarna III
Problemy rekrutacji studentów zagranicznych – kluczowe rynki, dobre praktyki, nowe inicjatywy

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Występujący:

 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej: - "Study Engineering in Poland" czyli inżynierowie łączą siły
 • Prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego: - Rozwój anglojęzycznych studiów ekonomicznych w Polsce - opartych na najlepszych wzorcach oraz współpracy międzynarodowej
 • Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych: - Prezentacja projektu, który otrzymał dofinansowanie w konkursie „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny: - W gąszczu agencji rekrutacyjnych – bez jazdy próbnej!
 • Tomasz Jurek, ekspert ds. marketingu: - "I like it!" - promocja oferty uczelni dla zagranicznych odbiorców na portalu społeczościowym Facebook i innych mediach społecznościowych

Premiera klipu promocyjnego "Study in Poland"

Dyskusja

16:15 – 16:30 przerwa kawowa

16:30 – 18:00  Sesja plenarna IV
Partnerzy umiędzynarodowienia. Możliwości systemowego wsparcia dla polskich uczelni ze strony, MSW, SG i instytucji promocji gospodarczej

Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki, Uniwersytet Jagielloński

Zaproszeni:

 • Katarzyna Rowińska, główny specjalista, Urząd ds. Cudzoziemców
 • Kpt. SG Iwona Przybyłowicz, radca, Zarząd ds. Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Granicznej
 • Sławomir Majman, prezes, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Robert Kępiński, doradca prezesa, Polska Organizacja Turystyczna

19:30 – 22:00 Uroczysta kolacja połączona z Galą konkursu INTERSTUDENT – na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
miejsce: Centrum Konferencyjne "Fokus", Lublin, al. Warszawska 109.


Piątek, 23 stycznia 2015

09:30 – 11:00  Sesja plenarna V
Akademickość - klucz do przyszłości. Międzynarodowa promocja wielkich miast poprzez prezentację, wykorzystanie i wsparcie ich potencjału akademickiego

Prowadzący: dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

Zaproszeni do panelu:

 • Anna Wawdysz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym
 • Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m. st. Warszawy
 • Krzysztof Żuk, prezydent Lublina
 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor, Politechnika Opolska

Dyskusja

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 12:30 Sesja specjalna (wystąpienia w języku angielskim)
Internationalisation - seen from outside Poland

Prowadzący: Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego

Występujący:

 • Prof. Hans de Wit, dyrektor Centrum Internacjonalizacji Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie: - Global trends in internationalisation
 • Prof. Sijbolt Noorda, prezydent Academic Cooperation Association (ACA, Bruksela), prezydent Magna Charta Observatory (MCO, Bologna): - Internationalisation, quality issues.

12:30 – 14:30 Sesja plenarna VI
Internacjonalizacja w obszarze nauki - konieczność, wyzwania, strategia

Prowadzący: Prof. dr hab. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Występujący:

 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań i funduszy strukturalnych, Uniwersytet Jagielloński
 • Sebastian Serwiak, z-ca dyrektora, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE "Horizont 2020"
 • Katarzyna Sobotka-Demianowska, przewodnicząca, Rada Top500 Innovators: - Networking międzynarodowy - jak skutecznie wyjść ze swoją ofertą na międzynarodowy rynek badań i innowacji.

Dyskusja

13:30 – 14:00  Sesja końcowa
Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś
 • Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • Waldemar Siwiński

14:00 -15:00 Farewell lunch


Strona konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2015

© 2014 Study in Poland