Представленные университеты

 

Инициативы городов

Краківська Політехніка буде навчати українською мовою

Politechnika Krakowska zamierza uruchomić w nowym roku akademickim 2022/2023 bezpłatne studia inżynierskie w j. ukraińskim dla kandydatów narodowości ukraińskiej oraz uciekających przed wojną osób innych narodowości, posługujących się tym językiem. Na kierunkach „Budownictwo” i „Transport” będzie ich kształcił Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) PK. - Zniszczony wojną kraj będzie potrzebował wielu fachowców, którzy poprowadzą jego odbudowę. Chcemy pomóc w przygotowaniu takich kadr – deklaruje prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej (WIL) PK. Studia będą miały unikatową formułę, niespotykaną dotąd w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W jej przygotowanie i realizację są zaangażowani m.in. ukraińscy nauczyciele akademiccy Politechniki, studiujący już na PK Ukraińcy oraz firmy partnerskie WIL PK.

- Proponujemy studia na strategicznych dla Ukrainy kierunkach” Budownictwo” i „Transport” w nadzwyczajnej formule, bo okoliczności są wyjątkowe. W pierwszym semestrze studiów zajęcia byłyby prowadzone całkowicie po ukraińsku, w drugim semestrze po ukraińsku i polsku. Od trzeciego semestru już większość zajęć mogłaby być prowadzona w j. polskim, z elementami zajęć w j. ukraińskim w razie takich potrzeb – wyjaśnia prof. Andrzej Szarata. - Zdajemy sobie sprawę na uczelni, że przed nami wiele formalnych wyzwań, ale mamy nadzieję, że w ich pokonaniu pomogą nam systemowe rozwiązania, nad którymi pracuje już polskie ministerstwo edukacji i nauki, zachęcając polskie uczelnie do przyjmowania Ukraińców – mówi prof. Szarata.

Oferta Politechniki Krakowskiej jest pomyślana tak, by pomóc kandydatom z Ukrainy m.in. w pokonaniu bariery językowej i w adaptacji do studiów w Polsce. W normalnych okolicznościach obcokrajowcy nie znający języka polskiego, a chcący w nim studiować, przygotowują się do studiów w Polsce przez roczne kursy przygotowawcze. Prowadzi takie m.in. Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Teraz trzeba działać szybciej, stąd pomysł na studia w j. ukraińskim. - Studenci z Ukrainy uczyliby się jednocześnie przedmiotów inżynierskich, jak i języka polskiego. Chodzi o to, by bariera językowa nie stanowiła przeszkody w podjęciu studiów w Polsce i nie opóźniała tego kluczowego momentu, czyli rozpoczęcia stricte inżynierskiej edukacji – wyjaśnia dziekan Szarata.

W adaptacji do studiów w Polsce pomogliby nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej pochodzący z Ukrainy, którzy już mocno zaangażowali się w przygotowanie kształcenia w j. ukraińskim. Będą prowadzić zajęcia i opiekować się grupą ukraińskich studentów. Program studiów na kierunku „Budownictwo” w j. ukraińskim będzie obejmował ten sam zakres tematyczny, co wyróżniony właśnie certyfikatem doskonałości kształcenia politechniczny program studiów w j. polskim. Jest w nim wiele przedmiotów, dot. m.in. konstrukcji budowlanych, oceny ich stanu i pracy w różnych warunkach. Tę wiedzę można dostosować także do potrzeb specjalistów, którzy będą oceniać stan budynków po uszkodzeniach wojennych i projektować dla nich rozwiązania techniczne.

Analogiczne podejście zostanie zastosowane na kierunku „Transport”. - Studenci z Ukrainy będą mogli skorzystać także z pakietu zajęć dodatkowych - wyrównawczych z matematyki i chemii czy poświęconych ukraińskim normom budowlanych. W efekcie będą kończyć studia z inżynierskim dyplomem europejskim oraz z kompetencjami i wiedzą, sprofilowaną również na potrzeby Ukrainy – wyjaśnia dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Nowi studenci będą mogli liczyć na wsparcie pracowników administracyjnych uczelni, samorządu studentów oraz starszych kolegów, którzy już studiują na PK i deklarują pomoc w adaptacji.

Politechnika Krakowska pracuje teraz nad przygotowaniem oferty kształcenia dla osób uciekających z Ukrainy również na innych kierunkach studiów. Liczba osób, którą PK będzie mogła przyjąć już od października tego roku, zależna będzie od możliwości uczelni, ale też m.in. od systemowych rozwiązań, przyjętych przez polski rząd i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oferta skierowana do kandydatów z Ukrainy uzupełni ofertę dla polskich kandydatów, dla których przewidywana liczba miejsc będzie w nowym roku akademickim analogiczna jak w ubiegłorocznej rekrutacji.

Więcej szczegółów będziemy podawać na bieżąco.