Представлені університети

 

Инициативы городов

Система вищої освіти в Польщі

 Ступені, які надаються випускникам університетів і коледжів.

В вищих навчальних закладах Польщі триступінчата система, що включає ступені Бакалавра (Licencjat, Inzynier), Магістра (Magister) та Доктора наук (Doktor). Ця система є обов’язковою від 2007/2008 навчального року.

Згідно з постановою «Про Вищу освіту» від 2005 року, програми усіх напрямків навчання крім правознавства, фармацевтики, психології, медицини, ветеринарної медицини, стоматології мають два етапи. 

Випускники університетів і коледжів Польщі можуть отримати такі ступені:

  • бакалавр (BA, licencjat) – надається після закінчення 3-3,5 років навчання в  універститетах і коледжах;
  • бакалавр (BSc, inzynier) – надається після закінчення 3,5-4 років навчання в університетах і коледжах на напрямках технічних, економічних чи сільськогосподарських;
  • магістр (MA, MSc, magister) чи ідентичний степінь: магістр мистецтв, магістр інженерної справи, магістр архітектури, лікар, зубний хірург, ветеринар, надається після 5-6 років навчання в університеті. Ступінь MSc можна отримати також після 2-2,5 років додаткового навчання на магістра, яке можуть здійснювати випускники коледжу чи університету, що мають ступінь бакалавра.
  • доктор наук (PhD, doktor) – надається тим, хто здав іспит на ступінь доктора наук і успішно захистив дисертацію. Щоб почати навчання на отримання докторського ступеня, необхідно мати ступінь магістра або ідентичний ступінь.

Высшеe образованиe

Для вступу в польський ВНЗ потрібно мати оригінал атестата про повну загальну середню освіту для вступу на програму бакалавра, або диплом бакалавра для вступу до магітратури. Атестат чи диплом бакалавра, виданий українським навчальним закладом, визнається автоматично на підставі підписаної міжнародної угоди і не потребує нострифікації (Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів N 769 від 31.05.2006). Всі документи мусять бути перекладені польською мовою. Якщо переклад був зроблений не в Польщі, тоді його треба нотаріально завірити чи засвідчити переклад в Консульстві Республіки Польща. Також треба мати медичну довідку, що підтверджує здатність навчатися за вибраною спеціальністю за кордоном.

Декотрі ВНЗ
можуть вимагати Апостиль на атестаті (дипломі бакалавра) – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах країн - учасниць Гаазької конвенції і не вимагає подальшого завірення. Цей штамп проставляється Міністерством освіти і науки України і засвідчує справжність документа про освіту. Детальнішу інформацію про додаткові документи та строках їх подачі можна знайти на сайтах окремих ВНЗ.

Система вищої освіти в Польщі
перебуває в Європейській зоні вищої освіти. Разом з 29 іншими країнами, Польща підписала Болонську Декларацію, метою якої є створення європейського простору вищої освіти.
Вищі навчальні заклади Польщі використовують ECTS (Європейська кредитна Система). Ця системa впроваджена з метою полегшення процедуру порівняння рівня освіти студентів відповідно навчальним напрямкам.
Польські вищі навчальні заклади беруть участь в програмах міжнародного обміну студентами SOCRATES / Erasmus. Додаток до диплому, що видається після закінчення навчання, полегшує визнання освіти за кордоном.

Гарантія якості

Польський Державний Акредитаційний Комітет (Państwowa Komisja Akredytacyjna) працює в Польщі від 2002 року. Він здійснює перевірку та контроль якості стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі, а також также служить для поліпшеняя і гарантії освітніх стандартів. Державний Акредитаційний Комітет розвиває тісне співробітництво з акредитаційними комітетами в інших країнах. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA.
Детальну інформацію можна отримати на сайті: www.pka.edu.pl

Визнання дипломів
На підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів N 769 від 31.05.2006, атестат про повну загальну середню освіту чи диплом бакалавра, виданий українською навчальним закладом, визнається автоматично і не потребує нострифікації.

Оплата за навчання


Для польських громадян навчання в державних вищих навчальних закладах є безкоштовним. Всі іноземні студенти оплачують навчання (безкоштовно навчаються учасники програм обміну або ті, хто вступав до вузу на тих самих засадах, як і польські громодяни). В державних і приватних ВНЗ існує можливість написати заяву до Ректора, в якій можна попросити знижку чи про можливость звільнення від оплати за навчання. Декотрі польські ВНЗ мають безплатні місця для громодян з країн, які не членами Європейського Союзу.

Навчальний рік

Навчальний рік поділений на два семестри: осінній та весняний. Осінній семестр розпочинається на початку жовтня і включає зимову екзаменаційну сесію. Весняний семестр проходить з середини лютого до середини червня, включаючи літню екзаменаційну сесію. Навчання проводиться у формі лекцій, семінарів, лабораторних робіт і дискусій.

Іспити


Для того, щоб успішно закінчити семестр, студентові необхідно отримати прохідні бали на всіх іспитах. Найпоширеніша система оцінювання: відмінно (5); добре з плюсом (4,5); добре (4); задовільно з плюсом (3,5); задовільно (3); незадовільно (2).
Відповідно до Європейської Kредітной Cистема ECTS, повна кількість кредитів надається за кожний предмет, незалежно від оцінок, отриманих на іспиті.