Galeria - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2020
Łódź, 27-28 stycznia 2020

Galeria 2020

Konferencja Studenci Zagraniczni 2020

27 stycznia 2020

Fot. Anita Kot

 

Konferencja Studenci Zagraniczni 2020

28 stycznia 2020

Fot. Anita Kot

 

Gala
Nagrody  "Gwiazdy Umiędzynarodowienia",

Konkursu INTERSTUDENT

28 stycznia 2020

Fot. Anita Kot