Program - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2023

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2023
Białystok, 9-10 lutego 2023

PROGRAM RAMOWY

Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2023"
8-10 lutego 2023

Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Patronat honorowy:
Minister Edukacji i Nauki

Partnerzy:
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Województwo Podlaskie

Miejsce:
Hotel „Gołębiewski”, Białystok, ul. Pałacowa 7

wg stanu na 07.02.2023

 

ŚRODA, 8 lutego 2023

Miejsce: Hotel „Gołębiewski”, Białystok, ul. Pałacowa 7

15:30 - 18:00 Wydarzenie towarzyszące (Sala nr 7, poziom 0)

Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (by invitation)

Przewodniczy:

 • Prof. Jerzy Lis, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

15:00 - 17:35 Wydarzenie towarzyszące (Sala nr 8, poziom 1)

Spotkanie w formule “Community of Practice”
Plany Równości Płci (Gender Equality Plans GEP) w konkursach Horyzontu Europa

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wraz z ekspertami zaprasza na unikatowe wydarzenie poświęcone Planom Równości Płci (Gender Equility Plans) w jednostkach szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwsze w tej formule spotkanie środowiskowe (Community of Practice) będzie poświęcone poznaniu najnowszych trendów w zakresie polityki gender Unii Europejskiej, możliwościom aplikowania w konkursach Horyzontu Europa wspierających wdrażanie GEP oraz poznaniu i wymianie najlepszych praktyk na poziomie krajowym i europejskim. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń między polskimi jednostkami, co pozwoli na inspirację i zebranie wiedzy operacyjnej dla skutecznego wdrażania przyjętych rozwiązań. Spotkanie adresowane jest w szczególności do osób zajmujących się problematyką gender oraz wdrażaniem planów Równości Płci w uczelniach, a także do wszystkich zainteresowanych.

Prowadzenie:

 • Katarzyna Walczyk, ekspert ds. Gender Equality Plans (GEP), Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Invited speakers from European Union

 • Prof. Aurelija Novelsaite, Senior researcher of Kaunas Faculty, Vilnius University (Lithuania)
 • Dr. Dimitris Tsaltas, Associate Professor, Department Vice chair, Cyprus University of Technology (Cyprus)

15:00 – 15:15 Otwarcie spotkania

 • Dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

15:15 – 16:00 Wystąpienie programowe

 • Katarzyna Walczyk, ekspertka ds. Gender Equality Plans (GEP): - Ponad Plany Równości Płci – konkursy Horyzontu Europa 2023-2024

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa

16:15 - 17:00 Wystąpienia gości spotkania - Najlepsze praktyki europejskie adresujące aspekty gender i Plany Równości Płci (wystąpienia w jęz. angielskim)

 • Prof. Aurelija Novelsaite, Vilnius University (Lithuania)
 • Dr. Dimitris Tsaltas, Cyprus University of Technology (Cyprus)

17:00-17:30 Dyskusja - Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania Planów Równości Płci

17:30 Podsumowanie i zamknięcie spotkania

 

19:00 - 21:00 Welcome Reception
Miejsce: Hotel „Gołębiewski”, Białystok, ul. Pałacowa 7 (Restauracja Zielona, poziom 0)

 

 

CZWARTEK, 9 lutego 2023

Miejsce: Hotel „Gołębiewski”, Białystok, ul. Pałacowa 7
(Sala Kongresowa, poziom 2)

 

08:30 - 09:30 Rejestracja uczestników konferencji

09:30 - 09:50 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. Adam J. Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej
 • Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”

10:00-10:15 Wystąpienie Uczelni-Gospodarza

 • Prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: - Eskulap z IDUB-em w herbie

10:15-11:30 SESJA PLENARNA I

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce - w obliczu sytuacji w Ukrainie i jej międzynarodowych konsekwencji

Na naszych oczach sypią się w gruzy dotychczasowe paradygmaty dot. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Wojna w Ukrainie „zmieniła wszystko”, a na pewno bardzo wiele. Dotychczas wiedzieliśmy, że chcemy mieć jak najwięcej studentów obcokrajowców, ale to już nie wystarcza. Wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie, a wcześniej dwa lata pandemii postawiły zasadnicze pytania dotyczące celu, zakresu i sposobów realizacji procesów internacjonalizacji. Po co, dla kogo, gdzie i w jaki sposób powinniśmy je prowadzić w tak radykalnie zmieniającym się świecie? A przede wszystkim, jak prawidłowo zaadresować działania będące odpowiedzią na dramat Ukrainy. Uczestnicy sesji podejmą próbę wypracowania odpowiedzi na te pytania i przedstawią swoje propozycje podjęcia wyłaniających się wyzwań.

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezydent IREG Observatory, założyciel Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)
 • Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
 • Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)
 • Dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • Dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”

Dyskusja

11:30 - 12:00 coffee break

12:00 - 12:20 Wystąpienie ambasadora

 • Anastase Shyaka - ambasador Rwandy w Polsce

12:15 - 13:20 SESJA PLENARNA II

IDUB na półmetku – czy i jak wpływa na wzrost międzynarodowej „visibility” polskich uczelni?

„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)” to największy w historii polskiego szkolnictwa wyższego program skokowego podniesienia (akceleracji) poziomu badań naukowych w polskich uczelniach. Półmetek programu upoważnia do postawienia pytań o stan realizacji celów, jakie postawiono przed IDUB. Oczekiwane są także sugestie co do kierunków dalszego rozwoju tej i innych inicjatyw mających na celu konkurencyjny w wymiarze międzynarodowym rozwój badań w polskich uczelniach i instytutach naukowych.

Prowadzący: Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13:20 - 13:30 Wystąpienie Partnera konferencji – British Council

 • Ewa Puzdrowska, Head of Education, Fundacja British Council, - Internationalisation Learning Cohorts -  wsparcie dla współpracy z uczelniami brytyjskimi

13:30 - 14:30 lunch

14:30 – 15:25 SESJA PLENARNA III

Umiędzynarodowienie studiów medycznych – stan obecny, zagrożenia i szanse, kierunki rozwoju

Realne umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego rozpoczęło się w pierwszej połowie lat 90. na polskich uczelniach medycznych. Kolejno powstawały na nich kierunki studiów w języku angielskim i „English Divisions”. Jak wygląda stan obecny i jak rysuje się przyszłość umiędzynarodowienia tej grupy studiów? Jakie bariery należy pokonać i na jakich rynkach rekrutacyjnych operować? Jaki wpływ na renomę edukacji medycznej w Polsce będzie miało tworzenie wydziałów medycznych przy uczelniach, które wcześniej nie prowadziły tych kierunków kształcenia i badań? To niektóre z pytań, które zostaną postawione w tej sesji.

Prowadzenie i wykład wprowadzający: prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia, UMB

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Irina Kowalska, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, UMB: – Nowe kierunki rekrutacji na studia medyczne w Polsce
 • Prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: - Studenci z Ukrainy na WUM i w innych polskich uczelniach medycznych – stan obecny i wnioski
 • Prof. Marzena Dominiak, prorektor ds. strategii rozwoju uczelni, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: - Stomatologia w międzynarodowym wymiarze
 • Prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej: - Medycyna na politechnice – game changer w edukacji medycznej?

Dyskusja

15:25 -15:40 Wystąpienie specjalne (sala plenarna)

 • Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk

15:40 – 15:50 - coffee break

15:50 -16:50 SESJA PLENARNA IV

Kreowanie wizerunku Polski jako międzynarodowego HUBU edukacyjnego w zakresie IT i nowych technologii – rola programu „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy”

Na konferencjach "Studenci zagraniczni w Polsce" kilkakrotnie dyskutowano potrzebę wykreowania w Polsce nowych (poza medycyną) "eksportowych" specjalności edukacyjnych. W szczególności wskazano na informatykę, w której polscy uczeni i studenci mają międzynarodowe osiągnięcia. Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje, w tym obecność w Polsce ponad miliona ukraińskich uchodźców, głównie kobiet z dziećmi, postawiła ten problem w nowym świetle. Udzielenie im pomocy w nabyciu poszukiwanych na rynku kompetencji w zakresie IT stało się pilną kwestią polskiej i ukraińskiej racji stanu. Jest to istotą niemającego precedensu w naszym kraju wielkoskalowego programu „INCUBATING FREEDOM – Adapting Women to Digital Economy”, który został zainaugurowany w grudniu ubr. w Lublinie i ma na celu przeszkolenie 30 tysięcy Ukrainek w zakresie IT. Czy polski system edukacyjno-szkoleniowy jest przygotowany do tego wyzwania? Jak wykorzystać tę sytuację do umocnienia polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i bezpieczeństwa cyfrowego (CyberSec)?

Prowadząca: Dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", dyrektorka "Perspektywy Women in Tech Summit"

Zaproszeni mówcy:

 • Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech: - Inicjatywy i działania rządu na rzecz upowszechnienia edukacji w zakresie IT i nowoczesnych technologii
 • Dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB: - Rozwój badań w zakresie sztucznej inteligencji
 • Anna Czachorowska-Rybkowska, CSR Head EMEA Cisco
 • Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący KRPUT: - Strategiczna współpraca uczelni technicznych Polski i Ukrainy w zakresie AI i CyberSec
 • Prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej: - Pułapki i szanse edukacji informatycznej

Uwaga: po zakończeniu sesji plenarnej odbędzie się (w sali konferencyjnej B) spotkanie pełnomocników uczelni zainteresowanych udziałem w projekcie „INCUBATING FREEDOM” – z udziałem panelistów i gości z sesji plenarnej.

16:50 – 17:00 - coffee break

17:00 – 18:15 SESJE RÓWNOLEGŁE

Sesja A   (Sala Kongresowa, poziom 2)

Komunikacyjny wymiar uniwersytetów europejskich – „work package” operacyjnie
(sesja we współpracy ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Polskich Uczelni PRom)

Celem sesji jest wskazanie i zdefiniowanie realnych wyzwań, z którymi mierzą się uczelnie, znajdujące się w długofalowym procesie realizowania złożonej idei „uniwersytetów europejskich”. Wymiar operacyjny tej idei jest aktualnym i wiodącym tematem przewodnim, który wpływa na każdy aspekt funkcjonowania uczelni zrzeszonych w sojuszach. Panel będzie okazją do wymiany doświadczeń, a także do stworzenia szkicu rekomendacji środowiskowych – jak się komunikować w nowej rzeczywistości „uniwersytetów europejskich”.   

Prowadzący: Marcin Witkowski, członek Komisji Rewizyjnej "PRom", UAM

Paneliści:  

 • Dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Dorota Maciejowska, Uniwersytet Jagielloński
 • Magdalena Sikorska, Politechnika Poznańska
 • Marcin Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dyskusja  

 

Spotkanie partnerów (Sala nr 8, poziom 1)

„INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy”
Spotkanie pełnomocników uczelni zainteresowanych udziałem w projekcie „Incubating Freedom – Adapting Women to Digital Economy”.

Prowadzący: Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

18:15 Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

19:30-22:30 Uroczysta kolacja połączona z koncertem i finałem nagród środowiskowych
Miejsce: Pałac Branickich, Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Aula Magna)

Wręczenie statuetek i dyplomów:

 • XIII edycji Konkursu INTERSTUDENT 2023 - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
 • VI edycji Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023"

Nagrodę Środowiskową "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022" w kategoriach: „Research Star”, „Rising Star”, „Marketing Star”, „Management Star” i „Public Diplomacy Star” są Eduinspiracje - konkurs organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Nagrodę: „Teaching Star” ufundowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Nagrodę „Development Star” ufundował IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

 

 

PIĄTEK, 10 lutego 2023

Miejsce: Hotel „Gołębiewski”, Białystok, ul. Pałacowa 7
(Sala Kongresowa, poziom 2)

 

09:30-9:45 Wystąpienie Gościa konferencji

 • Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

09:50-11:00 SESJA RÓWNOLEGŁA A (Sala Kongresowa, poziom 2)

Uniwersytety europejskie – szanse, zagrożenia, kierunki rozwoju

Rozwój innowacyjnych formatów dydaktycznych, takich jak microcredentials, stanowi warunek konieczny stworzenia nowoczesnych ekosystemów edukacyjnych w ramach uniwersytetów europejskich. Formaty te powinny zaspokajać potrzebę rozwijania mobilności studentów i wykładowców, w tym mobilności krótkoterminowej i hybrydowej. Implementacja takich formatów sprzyjać będzie też dalszemu usieciowieniu partnerskich uniwersytetów, dając tym samym szansę na bardziej intensywną wymianę doświadczeń, dzielenie się zasobami (w tym zasobami ludzkimi) oraz znaczne uwspólnienie oferty dydaktycznej. Związane jest to z ogromnymi wyzwaniami w wymiarze prawnym i finansowym, a także wymaga koordynacji i współdziałania z decydentami na poziomie krajowym i europejskim.

Prowadzący: Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprzewodniczący KRASP, konsorcjum UNIgreen
 • Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor Politechniki Koszalińskiej, konsorcjum EU4DUA
 • Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka; konsorcjum ECIU
 • Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)

Dyskusja

 

09:50-11:00 SESJA RÓWNOLEGŁA B (Sala nr 8, poziom 1)

Implementacja założeń IDUB w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Współpraca partnerska z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku
(sesja we współpracy z UMB)

Prowadzący i wykład wprowadzający: prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Paneliści:

 • Prof. Tomasz Hryszko, prodziekan ds. rozwoju i nauczania anglojęzycznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, UMB
 • Prof. Anna Moniuszko-Malinowska, prodziekan ds. ewaluacji i nauki, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, UMB
 • Dr Tomasz Maliszewski, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UMB
 • Prof. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej
 • Prof. Robert W. Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku

11:00 - 11:30 coffee break

11:30-13:00 SESJA PLENARNA VI

Umiędzynarodowienie 2023 ”day by day” - problemy, sprawozdania, komunikaty
Podczas sesji zostaną zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje publiczne i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadzący: prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik Rektora UJ ds. konsorcjum UNa Europa

Zaproszeni:

 • Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”
 • Michał Klimczyk, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Ewa Kiszka, przewodnicząca IROs Forum
 • Marcin Witkowski, członek Komisji Rewizyjnej "PRom", UAM
 • Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów RP

13:00 - 13:10 Wystąpienie specjalne

Zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2024"

 • Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej

13:10 - 13:20 Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

 • Prof. Jerzy Lis
 • Prof. Marcin Moniuszko
 • Waldemar Siwiński

 

13:20-14:20 Farewell lunch