Interstudenci 2023!

Vitalii Morskyi z Ukrainy (studia licencjackie, Politechnika Rzeszowska), Shamiram Shammy Benjamin z USA (studia magisterskie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Fatma Edemen z Turcji (studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński) oraz laureaci nagród specjalnych: Tetiana Bezpalko z Ukrainy (Gdański Uniwersytet Medyczny), Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) i Anna Caroline Zurbel z Niemiec (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – oto wyróżnieni w XIII edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2023.

Konkurs INTERSTUDENT, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce. Kapituła wskazuje laureatów spośród cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach w języku polskim i języku obcym. Nagrodą wyróżniane są osoby, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku: kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, a także działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce czy też udział w ciekawych projektach badawczych. Wszyscy nagrodzeni w XIII edycji konkursu spełnili te warunki z naddatkiem!

Kapituła Konkursu w składzie: prof. dr hab. Jerzy Lis, Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; dr Bianka Siwińska, prezeska zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Michał Klimczyk, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przyznała tytuły laureatów konkursu INTERSTUDENT 2023 następującym studentom zagranicznym:

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrody Specjalne. Laureatkami zostały:

  • Tetiana Bezpalko z Ukrainy (Gdański Uniwersytet Medyczny) – za wielką odwagę, która zaprowadziła ją na front wojny w Ukrainie, gdzie udzielała pomocy rannym żołnierzom i cywilom.
  • Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – za aktywną pomoc w nawiązywaniu relacji między zagranicznymi studentami a lokalną społecznością
  • Anna Caroline Zurbel z Niemiec (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – za wsparcie, jakiego udziela młodszym kolegom przyjeżdżającym na studia w Białymstoku.

Wręczenie nagród w konkursie INTERSTUDENT 2023 odbędzie się na gali 9 lutego w Pałacu Branickich w Białymstoku, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023”, której gospodarzem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.