Ambasadorowie polskich uczelni A.D. 2024

Illia Podorov z Ukrainy,  Heybat Naghiyev z Azerbejdżanu, Waheed Adewale Rasaq z Nigerii, Esteban Ortiz Escobar z Kolumbii, Evelina Voloskova z Litwy, Alireza Tabrizikahou z Iranu oraz ponad kontynentalna grupa Clean Up Odra w składzie: Helena Gebarska z  Australii, Natalia Hiler z USA i Chidubem Odera Mba z Nigerii/Włoch to triumfatorzy konkursu Interstudent 2024.  

Od prawej: Waheed Adewale Rasaq, Illia Podorov, Heybat Naghiyev, Chidubem Odera Mba, Helena Gebarska, Natalia Hiler, Evelina Voloskova, Alireza Tabrizikahou, Esteban Ortiz Escobar

Konkurs organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), od czternastu lat służy wyłonieniu najlepszych, najbardziej zaangażowanych zagranicznych studentów kształcących się na polskich uczelniach.  W tym roku Kapituła miała wyjątkowo trudne zadanie, bo dostaliśmy ponad 120 zgłoszeń. Stąd dłuższa niż zwykle lista laureatów, a także pierwsza w historii zbiorowa Nagroda Specjalna dla trojga studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy troszczą się o czystość Odry!

Kapituła wskazuje laureatów spośród cudzoziemców studiujących na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach prowadzonych w języku polskim i/lub w języku obcym, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje mosty między kulturami.

– Szukamy młodych ludzi z całego świata, którzy swoją działalnością wzbogacają nie tylko polskie uczelnie, ale także całe swoje otoczenie – mówi dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. – To oni są ambasadorami naszych szkół wyższych i Polski na całym świecie.

W edycji 2024 Kapituła pracująca pod kierownictwem prof. Jerzego Lisa, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektora AGH, po zapoznaniu się ze 130 zgłoszeniami studentów z 49 krajów, postanowiła nagrodzić:

W kategorii studia licencjackie
Illia Podorov z Ukrainy, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Illia jest znakomitym studentem ze średnią 4,33, niezwykle zaangażowanym społecznie, promującym wielokulturowość, równość, działającym na rzecz integracji uchodźców. Jest wolontariuszem Fundacji Jedność w Krakowie, założonej przez ukraińskie uchodźczynie. Założył ruch Future is in Our Heads, którego misją jest aktywizacja młodzieży i kreowanie młodych liderów. Był managerem projektu „Jesteśmy z Ukrainy. A wy?”. Współorganizował także wydarzenie „Przyszłość się rodzi”, którego celem było wsparcie osób przygnębionych wojną w Ukrainie i niepokojem na świecie.

W kategorii studia magisterskie
Heybat Naghiyev z Azerbejdżanu, student Uniwersytetu Warszawskiego

Od początku pobytu w Polsce wykazuje wybitne zaangażowanie w sprawy społeczności studenckiej oraz w promocję i pogłębianie dialogu międzykulturowego. Choć zna angielski, rosyjski i turecki, w ciągu roku nauczył się języka polskiego, co ułatwia mu jeszcze skuteczniejsze działanie na rzecz społeczności studenckiej UW. Heybat pracuje w zespole Welcome Point UW, udziela informacji na temat studiów i pracy na swojej uczelni, a także doradza w kwestiach organizacyjnych dotyczących pobytu w Polsce. Odpowiada także za organizację wydarzeń i warsztatów dla zagranicznych studentów.

W kategorii studia doktoranckie
Waheed Adewale Rasaq z Nigerii, student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Reprezentuje UPWr w takich imprezach jak Survival Race, Company Run czy Wild Run, uprawia wioślarstwo, biega, ale przede wszystkim – prowadzi bardzo innowacyjne i ważne badania dotyczące przetwarzania odpadów żywności na fosfolipidy, co ma doprowadzić do stworzenia technologii recyklingu prawdziwie zero waste. Niedawno uzyskał prestiżowy grant Narodowego Centrum Nauki. 

Nagroda Specjalna za osiągnięcia artystyczne
Evelina Voloskova z Litwy, studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Studentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej należy do zespołu o wybuchowej nazwie Dynamit, biorącego udział w wielu koncertach, uroczystościach i festiwalach. Reprezentuje swoją uczelnię w realu i wirtualnie (m.in. na kanale YouTube), zdobywa liczne nagrody. Uzyskała tytuł najlepszego absolwenta studiów I stopnia za rok akademicki 2022/2023. Pomaga potrzebującym w rodzinnym Wilnie i w Olsztynie uczestnicząc w akcjach takich jak „Światełko dla Rossy”, „Pola Nadziei”, „Pomoc Ukrainie”.

Nagroda Specjalna za wyróżniające badania naukowe
Alireza Tabrizikahou z Iranu, doktorant z Politechniki Poznańskiej

Jest utalentowany, ambitny i… doskonale zorganizowany, co umożliwia mu łączenie pracy naukowej na najwyższym poziomie (opublikował już 11 artykułów w prestiżowych czasopismach, uzyskując łącznie 1300 punktów ministerialnych) z aktywnością na rzecz społeczności akademickiej. Alireza uczestniczy w programach dla nowoprzybyłych na Politechnikę Poznańską studentów zagranicznych, organizuje wizyty w fabrykach i na budowach, prowadzi zajęcia po angielsku i po polsku. Współpracuje z naukowcami z renomowanych uczelni w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Chin, Kanady, a nawet – z NASA.

Nagroda Specjalna za działalność charytatywną
Esteban Ortiz Escobar z Kolumbii, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Esteban jest łowcą nagród i stypendiów, a sukcesy zaczął osiągać od pierwszego roku studiów, a właściwie już od rozmowy rekrutacyjnej. Dwa razy dostał stypendium dla najlepszych studentów studiów I stopnia na kierunku International Relations and Area Studies. Ale to mu nie wystarcza – wiele czasu poświęca działalności charytatywnej. Przygotowuje posiłki dla potrzebujących, pomaga w domu dziecka, udziela się w Czerwonym Krzyżu i innych fundacjach dobroczynnych. A poza tym – jest powszechnie lubiany. Wykładowcy cenią jego znakomite przygotowanie do zajęć, koledzy doceniają to, że zawsze jest gotowy do pomocy.

Nagroda Specjalna za proekologiczne działanie zespołowe
Clean Up Odra – grupa studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w składzie: Helena Gebarska z Australii, Natalia Hiler z USA i Chidubem Odera Mba z Nigerii/Włoch

Choć studiują na trudnym kierunku lekarskim, stworzyli kolektyw zaangażowany w poprawę stanu Odry. Zebrali już 10 tysięcy kilogramów śmieci z jej brzegów! Zimą dokarmiają żyjące na brzegach ptaki (co poprawia bioróżnorodność nadrzecznej fauny), planują też kolejne działania, m.in. przygotowywanie jedzenia, ubrań i innych potrzebnych ludziom i zwierzętom rzeczy na nadchodzące miesiące. Najważniejsze jest dla nich, że akcja przyciąga wolontariuszy z uczelni i spoza niej, a każdy uczestnik kończy pracę z uśmiechem na twarzy.

Dodatkowych informacji udziela Anna Wdowińska
Perspektywy
a.wdowinska@perspektywy.pl, tel. 609 999 514