Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2017

Kraków, 27-28 lutego 2017

Organizatorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Urząd miasta Kraków

Fundacja Edukacyjna
Perspektywy

Patronat Honorowy Konferencji


Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor PW, przewodniczący KRASP, przewodniczący Rady,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - rektor UJ,
 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - rektor PO, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała - rektor GUMed, organizator poprzedniej konferencji,
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, przewodniczący Komitetu
 • Kinga Drechny-Mucha - Kierownik Działu Promocji i Informacji UJ,
 • Anna Nowak-Dorda - Dział Promocji i Informacji UJ,
 • Bianka Siwińska - koordynatorka „Study in Poland”,
 • Anna Wdowińska - Fundacja Edukacyjna "Perspektywy",
 • Julia Łysik - Fundacja Edukacyjna "Perspektywy".
 • Magdalena Chróstna – konkurs INTERSTUDENT 2017

Partnerzy

Współpraca partnerska