Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2017

Kraków, 27-28 lutego 2017

Program

Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2017

Organizatorzy: KRASP, UJ, Perspektywy

Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Auditorium Maximum
Kraków, ul. Krupnicza 33
27-28 lutego 2017

(wg stanu na 21.02.2017)

Niedziela
26 lutego 2017

15:00 - 18:00
Wydarzenie towarzyszące

Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (by invitation)

miejsce: hotel Novotel Kraków Centrum


15:00 - 19:00

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: hotel Novotel Kraków Centrum

19:00 - 21:00

Welcome reception
miejsce: hotel Novotel Kraków Centrum

Poniedziałek
27 lutego 2017

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Auditorium Maximum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Krupnicza 33

09:30 - 09:45

Uroczyste otwarcie konferencji

Prowadzący: Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
09:45 - 10:10

Gość konferencji

 • Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
10:10 - 11:40

Sesja plenarna I
Strategie umiędzynarodowienia - z perspektywy uczelni i kraju

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Zaproszeni:

 • Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński: Sieci współpracy jako sposób na umiędzynarodowienie edukacji akademickiej
 • Prof. dr hab. Arnold Kłonczyński, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego: Umiędzynarodowienie studiów w uniwersytetach klasycznych
 • Prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Studenci zagraniczni w uczelniach niepublicznych
 • Dorota Maciejowska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ,
  Kinga Drechny-Mucha - Kierownik Działu Promocji i Informacji UJ: Współpraca uczelni z otoczeniem na poziomie lokalnym i krajowym oraz działania promocyjne jako niezbędny element strategii umiędzynarodowienia
 • Prof.dr hab. Tomasz Brzozowski, kierownik Katedry Fizjologii, Collegium Medicum UJ: 22 lata nauczania medycyny w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Dyskusja

11:40 - 12:00
przerwa kawowa
12:00 - 13:30

Sesja plenarna II (w języku angielskim)
Wsparcie dla umiędzynarodowienia - jak to robią inni

Prowadząca: Dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", członek zarządu Academic Cooperation Association (ACA)

Zaproszeni:

 • Dr Stefan Zotti, dyrektor generalny, Austriacka Agencja Współpracy Międzynarodowej w Edukacji i Badaniach Naukowych (OeAD-GmbH Austria): OeAD experience in supporting the internationalization of higher education in Austria
 • Gebhard Reul, kierownik Działu Programów Mobilności i Wspierania Studentów - DAAD (Niemcy): How does the DAAD support integration of international students?
 • Gabor Dobos, koordynator programu "Study in Hungary", Tempus Public Foundation (Węgry): Internationalisation audit project

Dyskusja

13:30 - 14:45

lunch

14:45 - 16:15

Sesja plenarna III
Umiędzynarodowienie w praktyce - jak rekrutować do Polski studentów z Chin i Indii?

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej

Zaproszeni:

 • Prof. dr hab. Adam W. Jelonek, pełnomocnik Rektora UJ ds. internacjonalizacji, Uniwersytet Jagielloński: The promotion of Polish higher education from the diplomatic mission's perspective
 • Mr. Ajay Bisaria, ambasador Indii w Polsce
 • Yingnan Sun, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej, Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza", Politechnika Opolska: One Belt One Road - an Opportunity for Polish Universities to Attract Chinese Students

Dyskusja

16:15 - 16:30

przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Sesja plenarna IV - dyskusja panelowa
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: polska DAAD czy BUWiWM+

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Uczestnicy:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, b. rektor Politechniki Łódzkiej
 • Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łukasz Wojdyga, pełnomocnik ministra ds. utworzenia NAWA, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina, koordynator programu "Study in Lublin"
 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE

Dyskusja

20:00 - 22:00

Uroczysta kolacja połączona z Galą Konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2017

miejsce: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

Wtorek
28 lutego 2017

miejsce obrad: Auditorium Maximum UJ, Kraków, ul. Krupnicza 33

09:30 - 10:45

Sesja plenarna V
Uczelnie i państwo - jak zapobiegać aktom agresji

Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

Zaproszeni:

 • Katarzyna Jurzak-Mączka, pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Uniwersytet Jagielloński: Bezpieczeństwo studentów i doktorantów w polskich uczelniach
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Piotr Olech, zastępca dyrektora ds. integracji społecznej, Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku: Gdański model integracji obcokrajowców
 • Mł. insp. Gerard Bah, pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. ochrony praw człowieka: Koncepcja współpracy policji z uczelniami

Dyskusja

10:45 - 11:00

Wydarzenie specjalne

Prezentacja publikacji "Czas internacjonalizacji II. Nowe formy, kierunki, priorytety"

 • dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
  oraz prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego
11:00 - 11:30
przerwa kawowa
11:30 - 12:30

Goście konferencji:

Prowadzący: Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dorothy Kelly, Chair of the Executive Board, Coimbra Group of Universities, Brussels; Vice Rector for Internationalization, Universidad de Granada (Spain): Internationalization as a strategy for curricular innovation at universities
 • Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW: - Internacjonalizacja w priorytetach i działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku
12:30 - 12:45

Sesja promocyjna
Mieszkanie dla studenta obcokrajowca

 • Leszek Maciusowicz, Prezes Zarządu, Student Depot
 • Marcin Wyszomierski, Dyrektor ds. współpracy z uczelniami wyższymi, Student Depot
12:45 - 13:40

Sesja plenarna VI
Oblicza umiędzynarodowienia - komunikaty

Prowadzący: Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego

 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE: Badania nad umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego w Polsce - otwarcie zasobów FRSE
 • Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Łódzki: UNIVERSITY DIVERSITY - kampania promocyjna UŁ
 • Joanna Domagała, Dział Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Nagrody dla liderów umiędzynarodowienia
 • Edyta Lachowicz-Santos, dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: European Association of International Education (EAIE) - bez tajemnic
 • Marcin Witkowski, członek Zarządu Stowarzyszenia "PRom", sekretarz Zarządu EUPRIO: Europejska sieć współpracy marketingowców uniwersyteckich – EUPRIO
13:40 – 13:50

Wystąpienie specjalne:

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Ślaskiej w Gliwicach:
  Zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2018"
13:50 – 14:15

Sesja końcowa
Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

 • Prof. dr hab. Wojciech Nowak
 • Prof. dr hab. Marek Tukiendorf
 • Waldemar Siwiński
14:15-15:00
Farewell lunch

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizatorzy


Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół PolskichUniwersytet Jagielloński w KrakowieUrząd miasta KrakówFundacja Edukacyjna Perspektywy

Partnerzy