Galeria - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2019

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019
Warszawa, 17-18 stycznia 2019

Uczelnia w Mediach Społecznościowych

Galeria 2019

Konferencja Studenci Zagraniczni 2019

fot. Katarzyna Link


fot. SGGW, Piotr Sowiński

Gala

fot. Katarzyna Link

Gala Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019

fot. Katarzyna Link

Gala INTERSTUDENT 2019

fot. Katarzyna Link