Organizatorzy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2019

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019
Warszawa, 17-18 stycznia 2019

Uczelnia w Mediach Społecznościowych

Organizatorzy


Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego


Fundacja Edukacyjna
Perspektywy

Rada Programowa

  • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - przewodniczący KRASP, rektor PW - przewodniczący Rady Programowej
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Bielawski - rektor SGGW
  • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor PO
  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - rektor PŚl., organizator poprzedniej konferencji
  • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

  • Prof. dr hab. Michał Zasada - prorektor SGGW ds. współpracy międzynarodowej - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  • Julia Łysik - koordynatorka "Study in Poland", Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
  • Katarzyna Kowalska - kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej SGGW
  • Magda Chróstna - Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"