Program - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2021

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2021
Wrocław, 26-27 kwietnia 2021

Program

Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2021"
26-27 kwietnia 2021

Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Program ramowy - draft
(wg stanu na 15 kwietnia 2021)

PONIEDZIAŁEK, 26 kwietnia 2021

 

11:00-11:20
Uroczyste otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gospodarz konferencji 2022
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

11:20-11:40
Wystąpienie Gościa specjalnego konferencji

 • prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki: Międzynarodowe aspekty rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki (tytuł roboczy)

11:40-12:20
Umiędzynarodowienie pod lupą
- prezentacja aktualnych raportów nt. umiędzynarodowienia

 • dr Aldona Tomczyńska, liderka Zespołu Data Science, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB: Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2021 – liczby i fakty”
 • Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”: Raport „Uczelnie w czasach pandemii - z perspektywy roku” – prezentacja wniosków z II części badania wśród uczelni akademickich przeprowadzonego przez Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej KASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

12:20-13:20
Internacjonalizacja podczas i po pandemii – z perspektywy partnerów

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki wymaga współpracy i wsparcia ze strony szerokiego grona partnerów – w tym instytucji rządowych, organizacji non-profit i firm działających na międzynarodowym rynku wiedzy i edukacji. Szczególną rolę w tym systemie odrywają instytucje i organizacje finansowane z budżetu krajowego lub unijnego, ukierunkowane na realizację ściśle określonych zadań. Poprosiliśmy ich szefów o spojrzenie na umiędzynarodowienie w czasach pandemii z tej specyficznej perspektywy.

Prowadzący:

 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

Mówcy:

 • dr Monika Poboży - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki 
 • dr Grażyna Żebrowska – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA (tbc)
 • dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

14:00-15:00
Sesja rektorska
Internacjonalizacja w niełatwych czasach – jak to widać z Rektoratu

Głównymi podmiotami realizującymi procesy internacjonalizacji, a zarazem ich beneficjentami są uczelnie. Nowe władze rektorskie, wybrane wiosną 2020, stanęły przed wyzwaniami o niewyobrażalnym wcześniej charakterze, komplikacji i stopniu odpowiedzialności. Jak radzą sobie z wymogami utrzymania bezpiecznej pracy uczelni, a zarazem zapewnieniem warunków do rozwoju badawczego i dydaktycznego, których immanentną cechą jest internacjonalizacja? Które z wypracowanych przez uczelnię rozwiązać uważają za warte upowszechnienia? Jak widzą przyszłość umiędzynarodowienia – zarówno z perspektywy swojej uczelni, jak i systemu szkolnictwa wyższego w Polsce?

Prowadzący:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. n. med.  Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • prof. dr hab. inż. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego

15:00-15:50
UPWr panel session (in English)
On-line teaching: its global challenges and the quest to perfect it

The pandemic has changed many areas of our lives - education being one of them. On an academic level, the move to online teaching has not only influenced the attitude towards technology, but also made it clear to everyone involved that modern education and science have no limits. What benefits of online education will permanently change higher education? What turned out to be the greatest challenge of this process, what are the threats, and how can they be counteracted? And last but not least: how can we improve the teaching process in a post-covid world by using technology and the possibilities and limitations that come with it? Answers to these questions will be sought by our speakers:

Chair:

 • Prof. Arkadiusz Wójs, Rector of the Wrocław University of Science and Technology

Speakers:

 • Prof. Ángel Carbonell-Barrachina, Miguel Hernandez University
 • Prof. Cezary Szwebs, Aalborg University
 • Prof. Przemysław Wiszewski, Rector of the University of Wrocław
 • Prof. Jarosław Bosy, Rector of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences

16:00-16:50
Sesja NAWA-IROs Forum
Wyzwania i dobre praktyki w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego 

Podczas sesji zostaną zaprezentowane konkluzje z warsztatów konsultacyjnych NAWA-IROs Forum, które odbyły się w grudniu 2020 r. Omówione zostaną następujące kwestie: strategiczne działania w partnerstwie międzynarodowym w uczelniach w czasie Covid-19; dobre praktyki w zakresie komunikacji ze studentami w czasie Covid-19; dobre praktyki w zakresie wspólnych dyplomów; organizacja mobilności wirtualnej.

Uczestniczki panelu:

 • Dorota Maciejowska – Uniwersytet Jagielloński, b. przewodnicząca IROs Forum, 
 • Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • Katarzyna Baron-Lisiakiewicz - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej

17:00-17:30
Sesja panelowa
Umiędzynarodowienie w warunkach pandemii – o czym mówi świat

Warto słuchać ekspertów! W marcu 2020, zaledwie miesiąc po ogłoszeniu pandemii COVID-19, prof. Simon Marginson, dyrektor Centre for Global Higher Education na Oxfordzie, stwierdził, że szkolnictwo wyższe może spodziewać się minimum 12 miesięcy „nienormalnych warunków” funkcjonowania w trybie zdalnym, a po pandemii potrzeba będzie co najmniej pięciu lat, aby przywrócić globalną mobilność. To pierwsze już się stało… Zaproszeni do panelu eksperci przybliżą toczącą się na świecie debatę o przyszłym kształcie internacjonalizacji.

Paneliści:

 • dr hab. Dorota Piotrowska, prof. PŁ dyrektor CWM Politechniki Łódzkiej
 • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK stypendysta NAWA, Uniwersytet Toronto 

17:30-18:00
Wydarzenie specjalne
Gala XI edycji konkursu INTERSTUDENT 2021 – na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

18:00-18:30
Wydarzenie specjalne
Gala IV edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021

Partnerem gali i fundatorem nagród w kategoriach: „Research Star” i „Rising Star” są Eduinspiracje - konkurs organizowany przez Narodową Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.

18:30
Zakończenie pierwszego dnia konferencji

WTOREK, 27 kwietnia 2021

 

10:00-10:50
Sesja panelowa
Website in English – main gate to the University? 

Rok z pandemią wymusił na nas nie tylko konieczność zmiany myślenia o promocji krajowej i międzynarodowej, ale także o miejscu polskich uczelni na akademickiej mapie świata. Rutynowe sposoby informowania o aktywnościach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich okazały się w czasach pandemii nieprzydatne. Odpowiedzią na globalny lockdown stała się rzeczywistość wirtualna. Jak zaprezentować uczelnię w Internecie? Jak dotrzeć z tą informacją do różnych grup interesariuszy? Jak wykorzystać światowy kryzys dla zwiększenia reputacji uczelni? – pytania te stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji panelowej otwierającej drugi dzień konferencji.

Wprowadzenie:

 • dr Wojciech Marchwica, prof. UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, International Visibility Project IntVP

Uczestnicy panelu:

 • dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG - prorektor ds. współpracy międzynarodowej UG, dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG - dyrektor Centrum Komunikacji i Promocji UG: Wizerunek międzynarodowy Uniwersytetu Gdańskiego: strony anglojęzyczne
 • Anna Godlewska, konsultant projektów, Net Solutions, Jarosław Sokołowski, Prezes Zarządu Net Solutions: Widoczność oraz przyjazność stron uczelni dla użytkowników

10:50-11:45
Sesja panelowa
Strategiczne rynki rekrutacyjne - Czy będą dalej przyjeżdżać?

Ukraina, z której przyjechało do Polski 39 017 studentów i Białoruś, z której pochodzi ich 8373 – to dwa główne kraje „zasilające” swoją młodzieżą polskie uczelnie. Dają one łącznie prawie 62 procent ogółu obcokrajowców studiujących w Polsce. To „premia sąsiedzka” naszego położenia geograficznego i rezultat obecności w Unii Europejskiej. Dlatego rozwój sytuacji w tych krajach należy śledzić na bieżąco i kompetentnie analizować zachodzące tam zmiany. Do sesji zaproszono wybitnego znawcę Białorusi i inicjatora wielu polsko-białoruskich programów akademicko-stypendialnych, kierowniczkę referatu naukowo-oświatowego w Ambasadzie RP w Kijowie oraz szefową projektu „Poland – IT Hub for You”

Prowadzenie: 

 • prof. dr hab. Adam Jelonek, profesor UJ, b. ambasador RP w Malezji, laureat Nagrody „Public Diplomacy Star 2020”

Uczestnicy:

 • prof. Jan Malicki – inicjator Programu Stypendialnego im. Kalinowskiego, dyrektor Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Matuszek-Zagata - kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
 • dr Bianka Siwińska – dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

11:45-12:00
Wystąpienie promocyjne – Student Depot

Dlaczego mieszkanie w prywatnym akademiku jest teraz najlepszą propozycją dla studentów.

Jedną z barier rozwoju umiędzynarodowienia jest przestarzała baza mieszkaniowa proponowana studentom zza granicy. Firma Student Depot, mająca doświadczenie w budowie nowoczesnych domów studenckich (m.in. zrealizowała takie inwestycje w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu) pomaga tę barierę pokonać.

Prelegenci:

 • Jolanta Bubel, Dyrektor Zarządzający, Student Depot
 • Sylwia Rogalska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Student Depot

12:00-12:15
Wystąpienie promocyjne – Pearson Central Europe

PTE Academic – korzyści dla zdającego i szanse dla uczelni

PTE Academic to w pełni skomputeryzowany egzamin akademicki z języka angielskiego dla osób planujących relokację lub studia zagraniczne. Certyfikat uznawany jest przez uczelnie i instytucje na całym świecie, w tym przed organy zajmujące się wnioskami wizowymi w krajach anglojęzycznych. Podczas sesji omówimy korzyści, jakie PTE Academic niesie zdającym oraz możliwości, jakie otwiera przed uczelniami kształcącymi studentów z zagranicy.

Prelegent:

 • Bartłomiej Janiak, Teacher Training and Assessment Senior Advisor

12:15-13:15
Sesja PRom
Marketing wirtualny – jak skutecznie rekrutować obcokrajowców w czasach pandemii? 

Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła warunki i możliwości prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do zagranicznych kandydatów na studia. Na ile udało się uczelniom przejść na działania w przestrzeni wirtualnej? Jaka jest specyfika i skuteczność tych działań? Które ze stosowanych obecnie form znikną po ustaniu zagrożenia pandemicznego, a które wzbogacą instrumentarium marketingu zagranicznego uczelni? – dyskutować będą o tym uczestniczki sesji przygotowanej pod auspicjami PRom.

Prowadząca sesję: 

 • Anna Kiryjow-Radzka, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom

Uczestnicy panelu:

 • dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW
 • dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny GUMed
 • Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego

13:15-14:00
Sesja końcowa
Umiędzynarodowienie w praktyce - problemy, sprawozdania, komunikaty

Podczas sesji zostaną tradycyjnie zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadzący: 

 • Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Uczestnicy:

 • Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP
 • Pola Plaskota – prezydent Erasmus Student Network Polska
 • Marta Foryś - przewodnicząca IROs Forum, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH
 • Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacje Doktorantów
 • Joanna Domagała – koordynatorka Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland”

14:00-14:10
Wystąpienie specjalne
Zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2022"

 • prof. dr hab Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

14:10-14:30
Podsumowanie konferencji
Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 • Waldemar Siwiński

14:30-15:45
Farewell lunch (virtual)

www.studyinpoland.pl/konferencja2021