KONFERENCJA

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2016

Gdańsk 21-22 stycznia 2016

Study in Poland

Siła umiędzynarodowienia

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce działania w tym zakresie są priorytetem coraz większej liczby uczelni. Dlatego serdecznie zapraszamy rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji do udziału w konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2016", która odbędzie się 21-22 stycznia 2016 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Mówcy

Program

Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2016

Organizatorzy:
KRASP, GUMed, Urząd Miejski w Gdańsku, Perspektywy

Miejsce:
Auditorium Primum, budynek Atheneum Gedanense Novum
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42

(wg stanu na 15.01.2016)

Środa

13:00 - 17:30
Wydarzenie towarzyszące

Seminarium: Working with Agents - w języku angielskim (dla uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland").

miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk


15:00 - 19:00

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk

19:00 - 21:00

Welcome reception
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk

Czwartek

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: budynek Atheneum Gedanense Novum GUMed, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42

09:30 - 10:0

Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego, członek European University Association Board
 • Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
10:00 - 11:30

Sesja plenarna I

Współpraca polskich uczelni z krajami Ameryki Łacińskiej

Prowadzący: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Zaproszeni:

 • Andrzej Braiter, ambasador RP w Brazylii: - Program stypendialny rządu Brazylii "Nauka bez granic"; uwaga: połączenie przez Skype
 • Dr Joanna Gocłowska-Bolek, pełnomocniczka przewodniczącego KRASP w zakresie współpracy z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dyrektorka Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW: - Współpraca z Brazylią, Chile, Argentyną i Meksykiem
 • Patricia Beatriz Salas, ambasador Republiki Argentyńskiej w Polsce: - Umowa miedzy CIN/CRUP a KRASP w świetle dalszej współpracy uczelni argentyńskich i polskich
 • Lucas Akira C. Hirai, student z Brazylii, GUMed: - Doświadczenia programu "Nauka bez granic" w Polsce na przykładzie studentów GUMed

Dyskusja

11:30 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Sesja plenarna II

Jak promować szkolnictwo wyższe za granicą - marketing nowej generacji

Prowadząca: Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, członkini zarządu Academic Cooperation Association

Występujący:

 • Christopher Price, CEO, Adventus Education: - Youth Trends in Higher Education Online Marketing (wystąpienie w języku angielskim)
 • Susanne Feiertag, koordynatorka projektów: "Make it in the Netherlands" oraz "Cooperation with Central and Eastern Europe", EP-Nuffic, Holandia: - International marketing of higher education - experience of the Netherlands (wystąpienie w języku angielskim)
 • Paweł Tkaczyk, prezes agencji brandingowej MIDEA: - Najnowsze trendy: Sześć pytań o personę – jak konstruować komunikaty, które skutecznie dotrą do młodych na całym świecie?

Dyskusja

13:30 - 14:45

lunch

14:45 - 16:15

Sesja plenarna III

Umiędzynarodowienie - jak to robimy w Gdańsku

Prowadzący: Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

Występujący:

 • Anna Zbierska, z-ca dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, Urząd Miejski w Gdańsku: - GDAŃSK WELCOMES YOU - dobre praktyki w ramach projektu "Study in Gdańsk”
 • Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - prorektor ds. nauki, Uniwersytet Gdański: - Uniwersytet Gdański - droga do "światowej" uczelni
 • Dr Sławomir Wójcik, kierownik Uczelnianego Biura Rekrutacji, Gdański Uniwersytet Medyczny: - Współpraca ze stypendystami zagranicznych programów rządowych - na przykładzie studentów Królestwa Arabii Saudyjskiej
 • Karolina Jędrzejkowska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, Politechnika Gdańska: - Indie jako rynek rekrutacyjny dla polskich uczelni

Dyskusja

16:15 - 16:30

przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Sesja plenarna IV

Rekrutacja studentów zagranicznych – kluczowe rynki, nowe inicjatywy

Prowadzący: Dr Kazimierz Bilanow, koordynator ds. międzynarodowych, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Zaproszeni:

 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, Yingnan Sun, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej, PO: - Chińskie wyzwanie: One Belt One Road - czy polskie uczelnie odnajdą się na Jedwabnym Szlaku?
 • Arif Erkol, kanclerz Grupy Uczelni Vistula: - Turcja bliżej niż dalej
 • Waldemar Siwiński, prezes Zarządu, Fundacja Edukacyjnej "Perspektywy": - Czas na agencje rekrutacyjne.

Dyskusja

19:30 - 22:00

Uroczysta kolacja połączona z Galą konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2015

miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk

Piątek

09:30 - 11:00

Sesja plenarna V

Umiędzynarodowienie w praktyce

Prowadząca: Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Zaproszeni:

 • Justyna Sidor, główna specjalistka ds. Nowych Mediów, Biuro Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego: - Facebook to nie wszystko
 • Joanna Zadarko, doradca ds. kształcenia międzynarodowego, Dział Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Magdalena Kudewicz-Kiełtyka, główna specjalistka ds. PR, Politechnika Śląska w Gliwicach: - Internationalization at home – projekt SUCTI jako narzędzie służące do zmiany perspektywy pracowników administracji.
 • Edyta Lachowicz-Santos, kierownik Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: - Relacje z absolwentami jako istotny element procesu umiędzynarodowienia uczelni

Prezentacja publikacji "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni":

 • Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, członkini zarządu ACA; dr Marek Zimnak, prezes Stowarzyszenia PRom

Dyskusja

11:00 - 11:30

przerwa kawowa

11:30 - 12:00

Gość konferencji

 • Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW: - Internacjonalizacja w priorytetach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12:00 - 13:30

Sesja plenarna VI

Partnerzy umiędzynarodowienia

Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zaproszeni:

 • Dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE: - Program Ramowy Horyzont 2020 na rzecz umiędzynarodowienia uczelni
 • Dr Danuta Romaniuk, Uniwersytet Warszawski: - "International University": Rekomendacje projektu IntUni dla podnoszenia jakości kształcenia w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym
 • Dr inż. Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia, Politechnika Krakowska: - Centra językowe a internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce
 • Płk Robert Bagan, z-ca dyrektora Zarządu d/s Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Granicznej
 • Katarzyna Rzesoś-Radzka, naczelnik wydziału, Urząd d/s Cudzoziemców

Dyskusja

13:30 - 14:00

Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
 • Prof. dr hab. Janusz Moryś
 • Waldemar Siwiński
14:00 - 15:00

Farewell lunch

Zarejestruj się