KONFERENCJA

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2016

Gdańsk 21-22 stycznia 2016

Organizatorzy


Gdański Uniwersytet Medyczny

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Urząd Miejski w Gdańsku

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Rada Programowa

 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - rektor UŚ, przewodniczący KRASP, przewodniczący Rady,
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś - rektor GUMed,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - rektor UŁ, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP,
 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski - rektor UMCS, organizator poprzedniej konferencji,
 • Paweł Adamowicz - prezydent, Urząd Miasta Gdańska,
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

 • Prof. nadzw. dr hab. Marcin Gruchała, prorektor ds. studenckich GUMed - przewodniczący Komitetu,
 • dr Bianka Siwińska - koordynatorka „Study in Poland”,
 • dr Kazimierz Bilanow - Fundacja "Perspektywy",
 • Ewa Kiszka - GUMed,
 • Anna Zbierska - Urząd Miasta Gdańska,
 • Anna Wdowińska - Perspektywy,
 • Julia Łysik - Perspektywy.