CONFERENCE

INTERNATIONAL STUDENTS IN POLAND 2016

Gdańsk 21-22 January 2016

Study in Poland

The power of internationalisation

Internationalisation is the main force behind the development of higher education around the world. An increasing number of Polish higher education institutions make internationalisation a priority. We are inviting rectors, vice-rectors, deans, directors and specialists from international offices and offices of promotion to participate in the 2016 edition of the conference on “International Students in Poland”. The conference will take place on 21-22 January 2016 at the Medical University of Gdansk as part of the "Study in Poland" programme, a joint initiative of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP) and PERSPEKTYWY Education Foundation.

Ramowy Program

Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2016

Organizatorzy:
KRASP, GUMed, Urząd Miejski w Gdańsku, Perspektywy

Miejsce:
Auditorium Primum, budynek Atheneum Gedanense Novum
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42

(wg stanu na 30.11.2015)

Środa

13:00 - 17:30
Wydarzenie towarzyszące

Seminarium: Working with Agents - w języku angielskim (dla uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland").

miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk

Seminarium przybliży uczestnikom rolę agentów na światowym rynku edukacyjnym na podstawie badań. Szczegółowo omówi sposoby nawiązywania współpracy z agentami, formułowania zasad finansowych tej współpracy oraz prowadzenia współpracy na co dzień. Seminarium przedstawi dobre praktyki pracy z agentami i pozwoli na dyskusję.


15:00 - 19:00

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk

19:00 - 21:00

Welcome reception
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk

Czwartek

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: budynek Atheneum Gedanense Novum GUMed, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42

09:30 - 09:45

Uroczyste otwarcie konferencji

  • Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego
  • Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska
  • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
09:45 - 10:10

Gość konferencji

  • Prowadzący: Przedstawiciel kierownictwa MNiSW (tbc)
10:10 - 11:30

Sesja plenarna I

Kluczowe problemy umiędzynarodowienia polskich uczelni 2016 - gdzie jesteśmy? dokąd idziemy?

Podczas sesji zostaną zaprezentowane, z perspektywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, kluczowe problemy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, w tym: kontekst demograficzny i wpływ zjawiska uchodźców na internacjonalizację polskich uczelni, potrzeby uczelni w zakresie wsparcia umiędzynarodowienia i główne kierunki aktywności międzynarodowej KRASP, w szczególności działania na obszarze Ameryki Łacińskiej.

Prowadzący: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

11:30 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Sesja plenarna II

Jak promować polskie szkolnictwo wyższe za granicą - marketing nowej generacji

Zwiększanie umiędzynarodowienia polskich uczelni wymaga skutecznych metod i technik w zakresie promocji międzynarodowej. Podczas sesji zostaną zaprezentowane, z udziałem ekspertów zagranicznych, nowe podejścia marketingowe bazujące na szerokim wykorzystaniu narzędzi online i mediów społecznościowych. Omówione będą także sposoby budowy marki uczelni i rebrandingu.

Prowadząca: Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

13:30 - 14:45

lunch

14:45 - 16:15

Sesja plenarna III

Umiędzynarodowienie - jak to robimy w Gdańsku

Przedstawiciele gdańskich uczelni i władz miasta przedstawią podczas sesji swoje doświadczenia związane z internacjonalizacją dydaktyki i badań naukowych. W sesji wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz władz miasta Gdańska. Zaprezentowane zostaną m. in. dobre praktyki w ramach projektu "Study in Gdańsk”.

Prowadzący: Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

16:15 - 16:30

przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Sesja plenarna IV

Rekrutacja studentów zagranicznych – kluczowe rynki, nowe inicjatywy

Sesja poświęcona jest omówieniu specyfiki i sposobów działania na perspektywicznych rynkach pozyskiwania studentów obcokrajowców przez polskie uczelnie. Przeanalizowane zostaną m.in: Chiny i perspektywy dla polskich uczelni wynikające z wdrażania koncepcji Jedwabnego Szlaku, Indie oraz Turcja i wschodni sąsiedzi tego kraju. Dyskutowane będą też kwestie związane z korzystaniem z usług agencji rekrutacyjnych.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej

19:30 - 22:00

Uroczysta kolacja połączona z Galą konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2015
miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk

Piątek

09:30 - 11:00

Sesja plenarna V

Umiędzynarodowienie w praktyce polskich uczelni

Do udziału w sesji zostały zaproszone osoby i organizacje zaangażowane na bieżące w organizację i wspieranie procesów umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych na poziomie operacyjnym, w tym: FRSE, IRO's Forum oraz PRom. Przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie umiędzynarodowienia oraz nowe projekty w tym zakresie.

Prowadząca: Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny

11:00 - 11:30

przerwa kawowa

11:30 - 12:00

Gość konferencji

  • Przedstawiciel kierownictwa MSZ (tbc)
12:00 - 13:30

Sesja plenarna VI

Partnerzy umiędzynarodowienia - siła w koordynacji

Do udziału w sesji zostali zaproszeni szefowie instytucji wpierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, w tym m.in.: Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Krajowego Punktu Kontaktowego "Horyzont 2020", Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Straży Granicznej i Urzędu ds. Cudzoziemców.

Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (tbc)

13:30 - 14:00

Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

  • Prof. dr hab. Wiesław Banyś
  • Prof. dr hab. Janusz Moryś
  • Waldemar Siwiński
14:00 - 15:00

Farewell lunch

Zarejestruj się

Mówcy