Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2018

Gliwice, 29-30 stycznia 2018

Umiędzynarodowienie - czas przyspieszenia

Internacjonalizacja polskiego szkolnictwa wyższego i nauki wymaga skoordynowanego działania uczelni oraz instytucji wspierających je w tym procesie. Mamy już ok. 72 tysiące studentów zagranicznych i jest realne, że w roku 2020 będzie ich 100 tysięcy. Głównym zadaniem jest obecnie zwiększenie stopnia umiedzyanrodowienia kadry i badań naukowych - stwierdzili uczestnicy dorocznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” .

Ponad 250 rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych wzięło udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbyła się 29-30 stycznia br. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W obradach uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konferencja była poświęcona rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Była to zarazem okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie.

- Współczesna Europa wymaga nie tylko nowoczesnego kształcenia, ale także budowania potencjału zaufania - powiedział w czasie sesji otwierającej prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej. - Wymiana akademicka studentów i pracowników naukowych jest koniecznością, której nikt dziś już nie neguje. Ale musimy się też spotykać między sobą, rozmawiać, dlatego bardzo ważne są konferencje takie jak „Studenci zagraniczni w Polsce”. Ma ona wymiar ponad akademicki, bo dotyczy nas wszystkich.  Program „Study in Poland”, prowadzony wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy był jednym z pierwszych kroków w kierunku praktycznego umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Dziś wiemy, że przyniósł, przynosi i będzie przynosić w przyszłości wymierne efekty.

- Jestem dumny z brytyjskich uniwersytetów, na których studiuje obecnie 38 proc. studentów zagranicznych reprezentujących 200 narodowości – stwierdził Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii, gość konferencji. - Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Wielkiej Brytanii we współpracy międzynarodowej w dziedzinie szkolnictwa wyższego i Brexit nie spowoduje żadnych drastycznych zmian w tym obszarze. Rozwój polskiego szkolnictwa wyższego z pewnością przełoży się na bliższą współpracę między naszymi krajami.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy stwierdził, że konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” na Politechnice Śląskiej jest największą z dotychczasowych (odbywa sie ona po raz dziewiąty), co dowodzi, że kwestia umiędzynarodowienia jest uważana przez coraz większą liczbę uczelni za bardzo ważną. - Od 12 lat prowadzony jest program „Study in Poland”, w październiku ubiegłego roku wystartowała NAWA, państwowa agencja działająca na rzecz umiędzynarodowienia. Razem możemy zrobić więcej! – zaapelował Waldemar Siwiński. - Nasz kraj jest już znany z doskonałych uczelni medycznych, na których studiuje wielu cudzoziemców. Czas zacząć promować kierunki IT, bo skoro nasi studenci zwyciężają w prestiżowych zawodach dla programistów, to nie ma powodu, żeby nie wygrywały także polskie uczelnie prowadzące te kierunki na najwyższym poziomie.

Mamy w tej chwili umiędzynarodowienie studiów na poziomie 5,5 procent. Musimy sobie odpowiedzieć, ilu tak naprawdę chcemy mieć, czy też - ilu studentów zagranicznych jesteśmy w stanie przyjąć. Wydaje się, że liczba 100 tysięcy obcokrajowców na polskich uczelniach w roku akademickim 2020/21 jest możliwa, ale to wielka praca dla nas wszystkich! - stwierdził Siwiński.

- Sto tysięcy studentów zagranicznych w roku 2020/21 to cel całkiem realny, a najwięcej będzie zależało w tej kwestii od samych uczelni – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Będzie je wspierać NAWA, pomoże też zapewne algorytm finansowania uczelni, promujący szkoły wyższe o wysokim stopniu umiędzynarodowienia. Absolwenci studiów w Polsce dobrze oceniają nasz kraj, podkreślają, że jest on atrakcyjny zarówno kulturowo, jak i finansowo.

Wicepremier podkreślił, że wyzwaniem będzie głęboka reforma uczelni w ramach Ustawy 2.0, będą one musiały także sprostać globalnej konkurencji. Ważnym elementem budowania konkurencyjności polskich uczelni są także prestiżowe akredytacje międzynarodowe, których zdobywanie przez uczelnie  ministerstwo wspiera finansowo. W nowych zasadach ewaluacji znacznie wyżej będą publikacje w prestiżowych czasopismach zagranicznych. Jarosław Gowin zwrócił uwagę, że dużym problemem jest niski poziom umiędzynarodowienia kadry dydaktycznej w Polsce, przy czym barierą dla zmiany tego stanu rzeczy bardzo często jest mentalność, a nie problemy finansowe. Za jedno z największych wyzwań uznał umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Kolejny raz minister nauki i szkolnictwa wyższego zaakcentował konieczność podniesienia pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Zdaniem Jarosława Gowina, kierunki techniczne i medyczne mają realny potencjał, aby znaleźć się w tych zestawieniach na wyższych pozycjach, a MNiSW będzie je w tym wspierał.

- Wszystkie te działania przyniosą pożądany efekt, jeśli upowszechni się świadomość, że umiędzynarodowienie polskich uczelni jest czymś absolutnie niezbędnym – powiedział Jarosław Gowin. – Mamy przed sobą wiele pracy. Jeśli jej nie wykonamy, grozi nam stagnacja, która w istocie będzie regresem.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podkreślił, że umiędzynarodowienie jest jednym z priorytetów uczelni. Politechnika Śląską oferuje możliwość studiowania w języku angielskim na 13 kierunkach a liczba studentów studiujących po angielsku szybko rośnie. Jest ich obecnie 128, dwa razy więcej niż dwa lata temu.

W czasie konferencji mówiono o umiędzynarodowieniu badań naukowych, rekrutacji studentów z Kazachstanu i Wietnamu, współpracy nauki, biznesu i samorządu jako szansie na pozyskanie uzdolnionych studentów zagranicznych, uczelnianych strategiach internacjonalizacji, problemach studentów zagranicznych w Polsce.

Podczas angielskojęzycznej sesji British Council Internationalisation in the Higher Education Sector: UK Perspectives, prowadzonej przez dyrektora tej instytucji Simona Gamella,  uczestnicy uzyskali wiele cennych informacji na temat brytyjskiego systemu szkolnictwa wyższego, szczycącego się 38-procentowym stopniem umiędzynarodowienia.

Od kilku lat konferencji tradycyjnie towarzyszy ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT. Sześcioro tegorocznych laureatów: Aigerim Balkhashbayeva z Kazachstanu (Uniwersytet SWPS), Safoura Reza z Afganistanu/Francji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Włodzimierz Lewoniewski z Białorusi (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Justyna Pordzik z Niemiec (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Snehalbhai Patel z Indii (Politechnika Śląska) i Yasser Faraj z Arabii Saudyjskiej (Śląski Uniwersytet Medyczny) otrzymało ten zaszczytny tytuł oraz nagrody od uczelni-gospodarza konferencji.

W tym roku podczas uroczystej gali nagrodzono także po raz pierwszy zdobywców Nagrody "Gwiazdy Internacjonalizacji". Laureaci: dr hab. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Gwiazda Badań - Research Star), dr Magdalena Popowska z Politechniki Gdańskiej (Gwiazda Zarządzania - Management Star), dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego (Gwiazda Kształcenia - Teaching Star),  Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Gwiazda Marketingu – Marketing Star), Emilia Wojtczak z Politechniki Poznańskiej (Wschodząca Gwiazda - Rising Star)  oprócz statuetek i dyplomów otrzymali czeki na wyjazdy na światowe konferencje dotyczące umiędzynarodowienia w Bostonie i Kuala Lumpur, ufundowane przez British Council oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia  Wybitna Gwiazda - Distinguished Star (i owację gości konferencji!) otrzymał prof. dr hab. Jan Krysiński, czterokrotny rektor Politechniki Łódzkiej.

Kolejna konferencja z cyklu "Studenci zagraniczni w Polsce" odbędzie się na początku 2019 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Organizatorzy

Relacja PAP z konferencji

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Współpraca partnerska