Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2018

Gliwice, 29-30 stycznia 2018

Organizatorzy

Politechnika Śląska
Politechnika Śląska
w Gliwicach
Urząd miasta Gliwice
Miasto Gliwice

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Fundacja Edukacyjna
Perspektywy

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor PW, przewodniczący KRASP, przewodniczący Rady,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - rektor Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - rektor PO, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, organizator poprzedniej konferencji,
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk - prorektor ds. Nauki i Rozwoju, przewodniczący Komitetu
 • Magdalena Kudewicz-Kiełtyka - kierownik Biura Rozwoju Politechniki Śląskiej,
 • dr Bianka Siwińska - dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy",
 • Anna Wdowińska - Fundacja Edukacyjna "Perspektywy",
 • Julia Łysik - koordynatorka „Study in Poland”
 • Magdalena Chróstna – konkurs INTERSTUDENT 2017