Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2018

Gliwice, 29-30 stycznia 2018

Mówcy / Speakers

Margułan Baimukhan

Katarzyna Aleksy

Kierownik Pionu Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oraz metodologii badań w dziedzinie ekonomii. Od 2007 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pracowała w programie Erasmus, a w kolejnych latach jako Dyrektor Programów Stypendialnych odpowiadała za uruchomienie i zarządzanie Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz Funduszem Stypendialnym SCIEX w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Od marca 2017 pracowała w MNiSW nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA.

Margułan Baimukhan

Margułan Baimukhan

Ambasador Kazachstanu w Polsce. Studiował handel zagraniczny i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył też MBA na Uniwersytecie w Vancouver. Od 1999 r. pracuje w dyplomacji kazachskiej. W latach 2001 – 2005 i 2007 – 2013 pracował w Ambasadzie Kazachstanu w Polsce. Od 28 czerwca 2017 r. jest ambasadorem Kazachstanu w RP.

Stanisław Bielecki

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, b. rektor Politechniki Łódzkiej 2008-16, całe życie zawodowe i naukowe związał z tą uczelnią. Od 2002 profesor zwyczajny. Kieruje Instytutem Biochemii Technicznej, od dwudziestu lat opiekuje się studentami pierwszej w kraju specjalizacji biochemia techniczna, uczestniczył w przygotowywaniu programu studiów dla tej specjalizacji. Byłem profesorem wizytującym w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji. Pracując w Grupie Roboczej ds. Biokatalizy Stosowanej (WPAB), w Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB), brał udział w opracowaniu programu kursów szkoleniowych i napisaniu rozdziału „Biocatalyst Production”; „Downstream Processing” do podręcznika „Applied Biocatalysis” i organizowaniu kursów „Advanced Course on Applied Biocatalysis”. Członek The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission.

Jarosław Bosy

Jarosław Bosy

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Specjalista z zakresu geodezji satelitarnej, inicjator i koordynator projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym. Profesor zwyczajny w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Autor lub współautor ok. 80 oryginalnych prac twórczych, z których większość jest opublikowana w języku angielskim w czasopismach wyróżnionych w JCR. Był na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii, Włoszech i Australii. Był członkiem panelu Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Jest ekspertem oceniającym i monitorującym projekty badawcze w ramach H2020 i wielokrotnym członkiem paneli NCN. Członek Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), wiceprzewodniczący Komitetu Geodezji PAN.

Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim od 2016 roku. W latach 2005-2012 zastępca dyrektora Instytutu Historycznego UW ds. studenckich. Od 2008 roku uczestniczyła w pracach senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia. Interesuje się nowoczesną dydaktyką i systemami edukacyjnymi, współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na UW tworzyła Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych, z którego powstała Szkoła Edukacji. W pracy naukowej zajmuje się dziejami staropolskiej kultury politycznej i historią Wysp Brytyjskich.

Michael Connolly

Michael Connolly

Michael Connolly is the British Council Head of English for Education Systems in Europe, based in the Czech Republic. Michael began his career in 1998 in Japan, working as a language assistant in local high schools. He has since worked in a variety of teaching, teacher training and academic management roles in Spain, Egypt, Morocco, Jordan, the Palestinian Territories and in India. As Assistant Director English India, Michael managed a programme in which 940,000 English teachers in twelve Indian states were trained, working directly with over 10,000 Teacher Educators selected and trained by the British Council. In his latest role, Michael is responsible for the strategic direction, leadership and management of British Council teacher development projects across the EU.

Jarosław Czaja

Jarosław Czaja

Prezes Future Processing. Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka (2003). Spędził rok na Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii w ramach wymiany Erasmus. 17 lat temu założył firmę Future Processing (FP), która obecnie zatrudnia ponad 850 osób i z powodzeniem konkuruje ze światowymi firmami IT. W 2013 firma ufundowała nowoczesne laboratoria informatyczne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu; pracownicy FP przeprowadzają na tych uczelniach cykl wykładów „Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania”.

Joanna Domagała

Z-ca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na UAM. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Od 2017 koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi.

Zygmunt Frankiewicz

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Gliwic nieprzerwanie od 1993 r. Ukończył Politechnikę Śląską, zdobył tytuł doktora nauk technicznych. W latach 1990-2002 był radnym miasta Gliwice, od lutego do września 1993 r. przewodniczącym Rady. Od 2007 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. W latach 2008-2010 członek władz Ruchu Obywatelskiego "Polska XXI", od 2010 r. członek Rady Fundacji na rzecz Politechniki Śląskiej. W roku 2014 ponownie został wybrany na prezydenta Gliwic.

Dmytro Furchak

Dmytro Furchak

Współzałożyciel oraz przewodniczący Stowarzyszenia Studentów Ukraińskich w Polsce. Inicjator wielu działań i projektów integracyjnych oraz rozwojowych, skierowanych do polskich oraz ukraińskich środowisk studenckich i akademickich. Jest pracownikiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, gdzie zajmuje się rozwojem bilateralnej współpracy gospodarczej. Student 5 roku kierunku Zarządzania na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Simon Gammell

Simon Gammell

Director, British Council Poland. Began his career in professional theatre, working primarily as a director and much of his work with the Council has focused on the arts. A 25-year veteran of the British Council, working previously in Rome, Buenos Aires, London, Sydney, and Mumbai. Simon Gammell arrived in Warsaw following 5 years based in Los Angeles, where he built strategic global partnerships for the British Council with major West Coast corporations, foundations and institutions.

Ben Hanneford-Smith

Ben Hanneford-Smith

Has worked for 15 years in the field of international education. As Business Development Manager at Cambridge Assessment Admissions Testing works with universities in Europe and the Middle East to implement assessment solutions for student recruitment and selection. Has previously held positions in language testing for student recruitment at Password English Language Testing and was the Cambridge University Press Regional Sales Manager for Central and Eastern Europe for 7 years. Holds an MA in Modern European Languages from the University of Edinburgh.

Nadeem Hussain

Nadeem Hussain

Nadeem Hussain is responsible for IELTS business development across 30 countries in Europe and Central Asia for the British Council. He was previously Director Examinations Hong Kong, Thailand and Vietnam managing a large portfolio. He has also held posts in Sub-Saharan Africa and the UK.

Adam W. Jelonek

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. internacjonalizacji. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW, 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, 2005. Profesor nauk humanistycznych, od 2012. Pracownik Instytutu Socjologii UW, 1993-2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN, 1999-2005. Członek-założyciel kwartalnika "Krytyka Polityczna". Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007-09 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych UJ. Członek Rady Programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-14 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach.

Teofil Jesionowski

Teofil Jesionowski

Prorektor Politechniki Poznańskiej. Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej. W latach 2008-16 prodziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP. Od 2013 profesor nauk chemicznych. Autor ponad 300 publikacji indeksowanych przez Thomson Reuters JCR. Wpółtwórca ponad 45 patentów i zgłoszeń patentowych. Współautor rozdziałów w monografiach, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach (Springer, Wiley, InTech, etc.). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Edytor lub członek rad programowych czasopism naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (Scientific Reports – Nature group), Dyes and Pigments, Physicochemical Problems of Mineral Processing. Przewodniczący i członek Zespołu Ekspertów NCN, sekcja ST8B, członek Zespołu Ekspertów NCBiR, członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi (2012-16) oraz jego przewodniczący (2016-17). Chłonek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Stanisław Kistryn

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nauk fizycznych, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz; testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych; badanie mechanizmów reakcji jądrowych; zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia); układy modularnej elektroniki pomiarowej oraz logiki programowalnej we współczesnych eksperymentach fizyki jądrowej. Jest współautorem 112 prac w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej i współrealizatorem 17 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Jonathan Knott

Jonathan Knott

Graeme Jonathan Knott has been HM Ambassador to Poland and Director of the UK’s Central European Network since April 2016. Formerly (from 2012-15), he was HM Ambassador to Hungary. He joined the FCO in 1988 when he first worked for the Anti Drugs Cooperation Department. From 1990-91, he worked in the First Gulf War Emergency Unit, and in 1991 he joined the Political/Press and Public Affairs Department in Havana, where he worked as Third and later Second Secretary for four years. After that, he was Deputy European Correspondent in the EU Directorate in London for a year. From 1996-2000 he worked in Mexico, as First Secretary and Head of the Political/Economic/Aid Section. From 2000-05 he was First Secretary in UKDel OECD in Paris, and from 2005-08 he worked as Deputy Finance Director in the FCO. In 2008, he became Deputy Head of Mission and UKTI Director in Seoul, where he worked until becoming HM Ambassador to Hungary in 2012. Jonathan is an MA law graduate of Oxford University and Member of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). He speaks French, Spanish, Hungarian and Polish.

Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji, w tym w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ok. 100 projektów od 5PR do H2020). Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Inicjator cyklu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R w Polsce (2004-2013). Członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Marcin Krupa

Marcin Krupa

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami. W latach 2006-10 radny Rady Miasta Katowice, b. przewodniczącego Komisji Skarbu. Był członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. Wiceprezydent Katowic w latach 2010-14, odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście. Nadzorował prace w zakresie: planowania strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa. Ekspert ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Liliana Lato

Z wykształcenia anglistka specjalizująca się w metodyce nauczania języka angielskiego jako obcego. Zawodowe i życiowe doświadczenie zdobyła m. in. w Kaliforni, co przełożyło się również na umiejętności zorganizowanego podejścia do pracy w zespole i z zespołem działającym na rzecz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 roku pracuje jako Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ. Szuka nowych rozwiązań i pomysłów na sprawniejszą pracę, ułatwienie codziennego życia studentom zagranicznym oraz angażuje się w realizację kolejnych projektów i zadań, które mają na celu zwiększenie liczby studentów zagranicznych w UŁ. Jest jednym z pomysłodawców innowacyjnego projektu mobilnej aplikacji "SmartUni - Network of Mobile Ambassadors of the University o Lodz"

Małgorzata Mańka-Szulik

Małgorzata Mańka-Szulik

W 2006 roku wybrana na Prezydenta Miasta Zabrze z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Ponownie wybrana na to stanowisko w 2010 roku i 2014 roku. Od 20 lutego 2015 roku kieruje pracami Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Małgorzata Mańka-Szulik zainicjowała utworzenie pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej – Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Będąc jej dyrektorem zbudowała model szkoły kreującej aktywnego odbiorcę i twórcę kultury. Jako założyciel i przewodnicząca wielu organizacji pozarządowych przez lata działalności społecznej podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, stawiając na partnerski dialog. Z wykształcenia matematyk. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Grzegorz Mazurek

Prorektor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki zarządzania w nowej gospodarce, w szczególności marketingu oraz e-biznesu.

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Związany z uczelnią od 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚl. Na tej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych - doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę "Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn". Od 2007 profesor nauk technicznych. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu analizy wrażliwości, dynamiki maszyn, mechatroniki, optymalizacji oraz układów elektromechanicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Powoływany w skład Komitetu Budowy Maszyn oraz Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, a także rad naukowych instytutów technicznych. Autor ok. 180 publikacji naukowych.

Janusz Michałek

Janusz Michałek

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Ryszard Naskręcki

Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fizyk, specjalizuje się w fotofizyce i spektroskopii optycznej oraz fizyce procesu widzenia. W latach 2002-05 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2005-12 funkcję dziekana Wydziału Fizyki UAM. W latach 2005-12 przewodniczył Ogólnopolskiego Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki. Od 2008 przewodniczący Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii. Członek Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zespołem ds. kształcenia oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego, w którym kieruje Komisją dydaktyczną. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 1994-1999 odbył trzy długoterminowe staże naukowe w Centrum Badań Nuklearnych w Saclay i w Uniwersytecie w Lille; stypendysta rządu francuskiego oraz Commisariat á l'Énergie Atomique. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych, dydaktycznych i metodycznych, jest autorem lub współautorem ponad 100 doniesień konferencyjnych. Autor licznych wykładów popularnonaukowych.

Marek Pawełczyk

Marek Pawełczyk

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju. Profesor dr hab. inż., specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Związany z Politechniką Śląską od 1999 roku. W 2016 roku wybrany na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z 70 krajów. Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe, był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. Członek Komitetu Automatyki i Robotyki oraz Komitetu Akustyki PAN. Jest także członkiem trzech komitetów naukowych w International Federation of Automatic Control, pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Autor lub współautor 175 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim, 5 zgłoszeń patentowych.

Olena Shapovalova

Olena Shapovalova

Dyrektor Ukraińskiego Państwowego Centrum Edukacji Międzynarodowej przy Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Ukończyła studia doktoranckie z historii na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina, gdzie później pracowała jako dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Wykładowca wizytujący w St. Catharine's College na Uniwersytecie w Cambridge, profesor wizytujący w Ministerstwie Turystyki i Gospodarki Republiki Indonezji, pracowała także przy realizacji projektówh na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych. Jest obecnie profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina w Charkowie.

Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnicywa wyższego w Polsce i w Niemczech oraz Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, red. nowej publikacji: "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni".

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach - był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym "Bajtka", pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Bianka Stege

Bianka Stege

Bianka Stege, Director Education & Society in the EU region of the British Council, is responsible for leading Education & Society work across the EU and expanding the portfolio of programmes on a financially sustainable basis. Bianka also leads on European Commission E&S contracts, improving the impact of E&S work in the region via partnership work. Priorities of the region are Higher Education & Research, Science, Inclusive education, English for Success, and Governance and Civil Society work. Bianka previously worked as the General Secretary at the European Federation of Education Employers (EFEE) from 2010-2016 where she represented education policy makers from pre-school education, primary, secondary, vocational education, higher education & research and adult education sectors in Brussels’ policy making. In this role, Bianka was the spokesperson to EU institutions and international organisations and acted as a lead expert in education policy. From 2009-2012, Bianka was a Senior Advisor for European Affairs at the Centre for Labour Relations in the Public Sector (CAOP) where she headed the Europe team and actively led on developing policy on European Affairs and provided advisory services to ministries, national and regional authorities and civil societies. She holds a postgraduate degree in International Politics, a Masters of Arts Cultural Studies and Masters of Arts in French Studies and lives now in Amsterdam, after having worked and studied in Bucharest, Brussels, Torino, Catania and Paris.

Vivienne Stern

Vivienne Stern

Director of Universities UK International (UUKi) which represents UK universities around the world and works to enable them to flourish internationally. Prior to her role in UUKi, Vivienne was Head of Political Affairs at Universities UK. In this role she led the sector’s response to several major pieces of legislation relating to universities, including the Higher Education Act 2004. She previously worked in the UK Parliament for the Chair of the Education and Skills Select Committee, and as a higher education policy specialist working on topics including quality, student experience, innovation and university-business links. She is a Director of Universities UK; a member of the Board of the UK India Research and Innovation Initiative and the Strategic Partnerships in Higher Education Fund; she is a member of the British Council’s Education Advisory Group and a number of other Boards and Committees. She is a graduate in English Literature from the University of Cambridge.

Tomasz Szczepański

Tomasz Szczepański

Prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 1994. Specjalista w zakresie pediatrii i onkologii/hematologii dziecięcej. Od początku kariery naukowej szczególnie zajmuje się zagadnieniami diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci. Na przełomie 1995/96 odbył staż naukowy w Katedrze Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. W 1997 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Immunofenotypizacja ostrych chorób limfo- i mieloproliferacyjnych u dzieci - możliwości monitorowania minimalnej choroby resztkowej”. Od 2009 profesor nauk medycznych. Od 2009 kierownik Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i jednocześnie ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM im. Stanisława Szyszko w Zabrzu. Współautor ponad 240 publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych.

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Elektroniki PW. W latach 1985-2002 kierował zespołem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów "Przyrządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie, a w 1990 roku - w Carnegie Mellon University (USA). Zrealizował ponad 60 prac badawczych we współpracy z zespołami polskich ośrodków naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH), a także zagranicznych (m.in. Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). Autor i współautor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Autor lub współautor 14 zgłoszeń patentowych. Członek 25 rad naukowych, obecnie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-19). W latach 2008-12 dziekan wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Juliusz Szymczak-Gałkowski

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej od 2012. Profesor nauk technicznych od 2009. Zainteresowania naukowe: modelowanie procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych, a w szczególności przeciwdziałanie segregacji towarzyszącej takim procesom. Autor ponad 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Rozwinął na PO unikatowy wśród uczelni technicznych program kooperacji z partnerami azjatyckimi. Założyciel pierwszego w Polsce Centrum „One Road, One Belt - Nowy Jedwabny Szlak Kolejowy”. Członek Klastra Merge-Excellence przy Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, Niemcy. Inicjator współpracy z wieloma uczelniami na świecie, w tym Illinois State University, USA. Od 2012 koordynator do spraw międzynarodowych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Ekspert i doradca marszałka województwa opolskiego i prezydenta Opola. Uhonorowany Złotym i Platynowym Laurem Opolskiej i Śląskiej Izby Gospodarczej.

Łukasz Wojdyga

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Wcześniej wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW i pełnomocnik ds. utworzenia NAWA. W latach 2008 - 2017 związany z Politechniką Warszawską, jako zastępca, a następnie Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową, w szczególności udziałem uczelni w międzynarodowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi. Wcześniej, jako prawnik współpracował z instytucjami publicznymi i prywatnymi, głównie w sektorze audiowizualnym i telekomunikacyjnym.

Michał Zasada

Michał Zasada

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracując w SGGW był m.in. dziekanem Wydziału Leśnego (2008-12), prodziekanem ds. dydaktyki (2005-08), prodziekanem ds. nauki (2012-16), profesorem nadzwyczajnym w Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu (od 2010) i jej kierownikiem, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (2008-12). W latach 2009-11 członek Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. W kadencji 2011-15 członek i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Leśnych PAN, a od 2016 członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN (2016-20). Od 2012 członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Od 2013 audytor finansowy Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI). Był członkiem rad programowych czasopism Folia Forestalia Polonica, Open Forest Science Journal oraz Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (2008–2012). Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Współpraca partnerska