Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2018

Gliwice, 29-30 stycznia 2018

Program

Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2018

Organizatorzy: KRASP, Politechnika Śląska, Perspektywy

Miejsce: Politechnika Śląska, Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Gliwice, ul. Konarskiego 18b, aula A
29-30 stycznia 2018

Niedziela
28 stycznia 2018

15:00 - 18:00
Wydarzenie towarzyszące

Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (by invitation)

miejsce: Politechnika Śląska, Sala Senatu, Gliwice, ul. Akademicka 2A


15:00 - 19:00

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: hotel "Diament Plaza", Gliwice, ul. Zwycięstwa 30

19:30 - 22:00

Welcome reception
miejsce: Palmiarnia Miejska, Gliwice, ul. A. Fredry 6

Poniedziałek
29 stycznia 2018

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Centrum Edukacyjno-Kongresowe, Politechnika Śląska, Gliwice, ul. Konarskiego 18b, aula A

09:30 - 09:45

Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. inż Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej
 • Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta Gliwice
 • Jonathan Knott, British Ambassador to Poland
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
09:45 - 10:10

Gość konferencji

 • Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
10:10 - 11:30

Sesja plenarna I
Współpraca nauka-biznes-samorząd szansą na pozyskanie uzdolnionych studentów zagranicznych

Rozwój umiędzynarodowienia, w szczególności pozyskiwanie uzdolnionych studentów zagranicznych na polskie uczelnie, wymaga przygotowania oferty atrakcyjniejszej, niż spotykana w wielu uczelniach w krajach zachodnich. Podczas sesji przedstawiona zostanie koncepcja wspólnych działań uczelni, biznesu i samorządu. Politechnika Śląska, ze względu na swoje położenie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w obszarze funkcjonowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innowacyjnych firm w różnych obszarach, proponuje studentom zagranicznym nowoczesny model studiowania.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

Uczestnicy:

 • Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta Gliwice: Czy miasta aglomeracji są przygotowane na zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni? Jakie działania organizacyjne w mieście są niezbędne do funkcjonowania obcokrajowców?
 • Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze: Jakie zachęty dla studentów zagranicznych może zaproponować samorząd miasta Zabrze i metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska?
 • Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice: Jakie modele współpracy samorząd – nauka –biznes są optymalne w kontekście umiędzynarodowienia studiów i przyciągnięcia studentów zagranicznych?
 • Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Czy studenci zagraniczni są szansą, czy problemem dla przedsiębiorców w Polsce? Jakie są możliwości realizacji praktyk i staży przemysłowych w KSSE? Czy są bariery formalne zatrudniania studentów zagranicznych?
 • Jarosław Czaja, prezes Future Processing: Future Processing oferuje sprawdzone i cenione formy współpracy z uczelnią w zakresie staży i praktyk. Firma otrzymała tytuł Praktykodawcy Roku. Jakie szczególne formy staży dla studentów obcojęzycznych może zaoferować Pana firma?

Posumowanie i dyskusja

Czy szczególne położenie aglomeracji i bliskość przemysłu dają szansę na zaoferowanie ciekawych studiów we współpracy z przemysłem dla studentów zagranicznych?

11:30 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Sesja plenarna II (sesja British Council - w języku angielskim)
Internationalisation in the Higher Education Sector: UK Perspectives

Chair: Simon Gammell, Director of British Council in Poland

Speakers:

 • Prof. Marek Pawełczyk, Vice Rector for Science and Development, Silesian University of Technology: Benefits from cooperation with British universities
 • Bianka Stege, Director Education & Society, EU Region, British Council: Mutual Influence? Universities, cities and the future of internationalisation
 • Michael Connolly, Head English for Education Systems EU Region, British Council: The growth in English Medium Instruction (EMI) in HE: Challenges and Solutions
 • Nadeem Hussain, IELTS Business Development Manager, EU Europe: IELTS – The Global English Language Test

Discussion

13:30 - 14:45

lunch

14:45 - 16:15

Sesja plenarna III
Umiędzynarodowienie w praktyce: Nie tylko Ukraina - jak rekrutować do Polski studentów z Kazachstanu i Wietnamu?

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Zarządu, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Zaproszeni:

 • Mr. Margułan Baimuchan, ambasador Kazachstanu w Polsce: Perspektywy rozwoju polsko-kazachstańskiej współpracy naukowej i edukacyjnej
 • Prof. dr hab. Adam W. Jelonek, pełnomocnik Rektora UJ ds. internacjonalizacji, Uniwersytet Jagielloński: Wietnamski rynek szkolnictwa wyższego - tradycja czy nowe otwarcie?
 • Dr Olena Shapovalova, dyrektor Ukraińskiego Państwowego Centrum Edukacji Międzynarodowej przy Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy: Nowe trendy w internacjonalizacji szkolnictwa wyższego na Ukrainie
 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej: Działania międzynarodowe KRASP na rynkach wschodnich

Dyskusja

16:15 - 16:30

przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Sesja plenarna IV
Umiędzynarodowienie badań naukowych - jak to robić w Polsce?

Prowadzący: Prof. dr inż. Stanisław Bielecki, b. wiceprzewodniczący KRASP, b. rektor Politechniki Łódzkiej

Zaproszeni:

 • Dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK "Horyzont 2020": Aktywność w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE warunkiem koniecznym rozwoju doskonałości naukowej polskich jednostek naukowych
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: Umiędzynarodowienie badań naukowych w medycynie - przykład onkohematologii dziecięcej
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Model międzynarodowej kariery naukowej w strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Umiędzynarodowienie badań naukowych doktorantów
 • Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: Mobilność naukowców jako warunek konieczny umiędzynarodowienia polskich badań naukowych

Dyskusja

19:30

Transfer uczestników konferencji z hoteli na uroczystą kolację i Galę konkursów

20:00-23:00

Uroczysta kolacja połączona z Galą VIII edycji Konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2018 oraz Galą I edycji Konkursu "Gwiazdy Internacjonalizacji"

Wtorek
30 stycznia 2018

miejsce: Centrum Edukacyjno-Kongresowe, Politechnika Śląska, Gliwice, ul. Konarskiego 18b

09:30 - 11:00

Sesja plenarna V
Uczelniane strategie internacjonalizacji - teoria i praktyka

Prowadzący: Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, Uniwersytet Jagielloński

Zaproszeni:

 • Dr inż. Dorota Piotrowska, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka: Internacjonalizacja jako filar długofalowej strategii Politechniki Łódzkiej
 • Prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Michał Zasada, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Uczelniane strategie internacjonalizacji - doświadczenia SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prorektor ds. edukacji ustawicznej, Politechnika Poznańska: Internacjonalizacja w obszarach nauki i edukacji - strategia Politechniki Poznańskiej
 • Dr Monika Kopytowska, pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+ na Wydziale Filologicznym, Uniwersytet Łódzki: Kształcenie kompetencji interkulturowych jako element internacjonalizacji - doświadczenia UŁ

Dyskusja

11:00 - 11:30

przerwa kawowa

11:30 - 12:20

Goście konferencji

Prowadząca: Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Mówcy:

 • Vivienne Stern, Director, Universities UK International: Why our international links matter to UK universities?
 • Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW: Internacjonalizacja w priorytetach i działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku
12:20-12:35

Sesja promocyjna Student Depot

 • Jolanta Bubel, dyrektor operacyjny, Student Depot: Studenckie mieszkanie marzeń - nie tylko dla obcokrajowców
12:35-12:50

Sesja promocyjna Cambridge Assessment Admissions Testing

 • Ben Hanneford-Smith, Business Development Manager, Cambridge Assessment Admissions Testing: An Introduction to International Admissions Tests from Cambridge Assessment
12:50 - 13:50

Sesja plenarna VI
Oblicza umiędzynarodowienia - problemy, idee, sprawozdania

Prowadzący: Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego

Zaproszeni:

 • Katarzyna Aleksy, kierownik Pionu dla Instytucji, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: NAWA - odpowiedzią na problemy i wyzwania w procesie umiędzynarodowienia polskich uczelni
 • Liliana Lato, przewodnicząca IROs Forum, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Łódzki: Bezpieczeństwo studentów z zagranicy w Polsce
 • Dmytro Furchak, prezes Stowarzyszenia Studentów Ukraińskich w Polsce: Studenci ukraińscy w Polsce - jak studiują, co po studiach?
 • Joanna Domagała, koordynator Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland", Dział Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Kadry dla przyszłości - Akademia Internacjonalizacji: założenia, kalendarz, propozycje dla szkół wyższych
 • Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy": Nie tylko studia medyczne - Promocja Polski jak edukacyjnego hubu IT: "Women in Tech Summit 2018"
13:50 – 14:00

Wystąpienie specjalne:
Zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2019"

14:00 – 14:15

Sesja końcowa
Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

  • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
  • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
  • Waldemar Siwiński
14:15-15:00
Farewell lunch

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Współpraca partnerska