GWIAZDY 2022 - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 31 marca - 1 kwietnia 2022

GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA 2022

84 689 studentów zagranicznych ze 189 krajów, kształcących się w roku akademickim 2020/21 w Polsce nie spadło nam z nieba. To efekt pracy wielu osób, które z poświęceniem zaangażowały się w proces umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Najwybitniejsi z tego grona są honorowani corocznie prestiżową Nagrodą Środowiskową „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Misją nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. – Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator Nagrody. 

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie dla osób, które zajmują się tą sferą praktycznie, w działach rekrutacji i marketingu, czy też w szkołach języka polskiego, a także dla wybitnych nauczycieli akademickich i badaczy internacjonalizacji. Przyznawana jest również nagroda specjalna, Distinguished Star, którą honorowane są osoby szczególnie zasłużone dla umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów wszystkich polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia. Pracami Kapituły kieruje prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej. W edycji 2022 Kapituła wskazała następującą siódemkę laureatów:

Wybitna Gwiazda / Distinguished Star - prof. Lauritz B. Holm-Nielsen
Jest to Nagroda Specjalna za całokształt zasług na rzecz internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz budowanie jego prestiżu na świecie. Nagrodę DISTINGUISHED STAR 2022 otrzymał prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, b. rektor Uniwersytetu w Aarhus (Dania), przewodniczący międzynarodowego panelu ekspertów oceniającego polskie uczelnie w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Prof. Holm-Nielsen to światowej klasy ekspert, który profesjonalnie, ale i z życzliwością podjął się w 2019 roku trudnej roli przewodniczenia międzynarodowemu zespołowi ekspertów oceniającemu polskie uczelnie w konkursie IDUB, a następnie zaangażował się w monitorowanie tej inicjatywy oraz promocję polskiego szkolnictwa wyższego na świecie.

Gwiazda Badań / Research Star - prof. Łukasz Sułkowski
Jest to nagroda dla kadry badawczej uczelni, która wyróżnia osoby prowadzące badania nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Laureatem RESEARCH STAR 2022 został prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prof. Sułkowski prowadzi rozległe, międzynarodowe badania dotyczące zarządzania uczelniami i zmieniającej się kultury akademickiej w Europie i na świecie. Dużo energii poświęcił m.in. badaniom fuzji uczelni w szerokim, porównawczym kontekście międzynarodowym.

Gwiazda Zarządzania / Management Star - prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski
Nagroda dla kadry zarządzającej szkół wyższych (z wyłączeniem rektorów), honorowane są osoby, które tworzą i realizują strategię internacjonalizacji uczelni. Tytuł MANAGEMENT STAR 2022 otrzymał prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który rozwija współpracę z uczelniami we wszystkich zakątkach świata. Przyczynił się on w decydującym stopniu do tego, że UAM został członkiem konsorcjum uniwersytetów europejskich EPICUR. Przez 10 lat był dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej, które zbudowało szeroką ofertę przedmiotów w językach obcych. Poliglota (zna angielski, litewski, włoski, rosyjski i niemiecki), jest zafascynowany wielojęzycznością w wymiarze historycznym.

Gwiazda Kształcenia / Teaching Star - prof. Janusz Szmyd
Nagroda dla kadry badawczo-dydaktycznej, którą honorowane są osoby wyróżniające się jakością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcokrajowców oraz tworzące nowe formy i inicjatywy w zakresie kształcenia międzynarodowego. Laureatem TEACHING STAR 2022 został prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd, koordynator ds. współpracy z Japonią na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który na bazie swojej wieloletniej współpracy z uczelniami japońskimi zbudował imponujący zestaw programów kształcenia realizowanych przez AGH i najlepsze szkoły wyższe z Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Gwiazda Dyplomacji Publicznej / Public Diplomacy Star - dr Mariusz Sagan
Nagroda dla osób aktywnych w obszarze dyplomacji publicznej, upowszechniających wysokie standardy międzynarodowych kontaktów akademickich i naukowych. Tytuł PUBLIC DIPLOMACY STAR 2022 otrzymał dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, zarazem pracownik badawczo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współtwórcą programu „Study in Lublin” oraz Strategii Lublin 2020 i Strategii Lublin 2030, akcentujących rolę międzynarodowej aktywności akademickiej w rozwoju miasta. Wylansował akademicki Lublin na świecie. Fascynuje go zagadnienie wielokulturowości – prowadził w tym obszarze badania wspólnie z naukowcami amerykańskimi, a wnioski z analiz implementował w politykach publicznych w Polsce.

Gwiazda Marketingu / Marketing Star - Liliana Lato
Nagroda dla pracowników działów promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą, którzy stosują innowacyjne metody i narzędzia, w tym social media, oraz mają osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu swoich uczelni. Tytuł MARKETING STAR 2022 przyznano Lilianie Lato, dyrektorce Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, o której prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ napisała:  Jest jednym z filarów rozwoju umiędzynarodowienia, zarówno w skali Uniwersytetu Łódzkiego, jak i ogólnopolskiej. Jeśli istniałby archetyp właściwej osoby na właściwym miejscu, to najlepszym jego przykładem w obszarze umiędzynarodowienia i budowania silnej różnorodności uczelni byłaby z pewnością ona.

Wschodząca Gwiazda / Rising Star - Monika Wysocka
Nagroda dla osób zajmujących się umiędzynarodowieniem, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania obiecująco rokują na przyszłość w tym obszarze nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Laureatką RISING STAR 2022 jest Monika Wysocka, pełnomocniczka Rektora-Komendanta ds. wymian międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kiedy przyszła do pracy w AMW, z mobilności zagranicznych korzystało zaledwie 20-30 studentów i pracowników z jednego tylko wydziału uczelni. Teraz wyjeżdżają studenci i pracownicy wszystkich wydziałów - około 200 osób w jednym roku akademickim.

Wręczenie nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia – International Stars 2022” odbędzie się podczas najbliższej edycji konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce", której gospodarzem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Strona konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2022

Sylwetki laureatów Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”, także z poprzednich edycji, można znaleźć na stronie: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl
Więcej: red. Anna Wdowińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.