Webinarium - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 31 marca - 1 kwietnia 2022

Webinarium nt. usieciowienia internacjonalizacji

 Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium, które będzie poświęcone usieciowieniu uczelni w Polsce – w kontekście nowej strategii rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego.

  • Jak usieciowienie uczelni wpłynie na rozwój internacjonalizacji?
  • Jakie są oczekiwania Komisji Europejskiej wobec uniwersytetów europejskich?
  • Jak skutecznie pozyskiwać fundusze z Erasmusa+ dla konsorcjów uniwersytetów europejskich?
  • Jakie są dotychczasowe doświadczenia polskich uczelni uczestniczących w konsorcjach europejskich?

To główne pytania, na które odpowiedzą uczestnicy webinarium „Usieciowienie Internacjonalizacji w praktyce”, które odbędzie się 22 lutego w godz. 13:00-15:00.

Debata na ten temat miała odbyć się w styczniu we Wrocławiu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”. Ze względu na gwałtownie pogarszającą się sytuację epidemiczną konferencja została przeniesiona na przełom marca i kwietnia, ale – w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską dokumentu programowego „European strategy for universities” – uznaliśmy, że ten ważny temat należy omówić jak najwcześniej.

Wprowadzenia do webinarium dokona Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która wspólnie z KRASP prowadzi program „Study in Poland”.

Dyskusję panelową moderował będzie prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Poznańskiej, która jest liderem konsorcjum uniwersytetu europejskiego EUNICE.

W dyskusji wezmą udział:

  • Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, uczestniczącej w konsorcjum UniversEH, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (prezentacja)
  • Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, konsorcjum SEA-EU (prezentacja)
  • Rafał Witkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, konsorcjum EPICUR (prezentacja)
  • Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (prezentacja)

 

Organizatorzy