Program - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 31 marca - 1 kwietnia 2022

PROGRAM RAMOWY

Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2022"
31 marca - 1 kwietnia 2022

Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Akademickich szkół Polskich
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
Miasto Wrocław

Patronat honorowy:
Minister Edukacji i Nauki
Prezydent Miasta Wrocław

Partnerzy:
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Pearson

Miejsce:
Hotel „DoubleTree by Hilton”, Wrocław, ul. Podwale 84

wg stanu na 15.03.2022


ŚRODA, 30 marca 2022

15:30 - 18:00 Wydarzenie towarzyszące

Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (by invitation)

Przewodniczy:

 • prof. Jerzy Lis, przewodniczący Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Miejsce: Hotel „DoubleTree by Hilton”, Wrocław, ul. Podwale 84

19:00 - 21:00 Welcome Reception

Miejsce: Hotel „DoubleTree by Hilton”, Wrocław, ul. Podwale 84


CZWARTEK, 31 marca 2022

Miejsce obrad: Hotel „DoubleTree by Hilton”, Wrocław, ul. Podwale 84
Sesje plenarne: Sala główna (Grand ballroom)
Sesje równoległe: sesja A (sala 1+2), sesja B (sala 3+4)


08:30 - 09:30 Rejestracja uczestników konferencji

09:30 - 09:50 Uroczyste otwarcie konferencji

 • prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej
 • Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

09:50-10:10 Wystąpienie Gościa Specjalnego konferencji

 • Wojciech Murdzek, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

10:10-11:30 SESJA PLENARNA I – DYSKUSJA PANELOWA

Jakiej internacjonalizacji Polsce potrzeba – w poszukiwaniu nowego paradygmatu

Na naszych oczach sypią się w gruzy dotychczasowe paradygmaty dotyczące umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Dotychczasowy aksjomat, że chcemy mieć jak najwięcej studentów obcokrajowców, już nie wystarcza. Wywołana rosyjską agresją wojna w Ukrainie i dwa lata pandemii postawiły przed polskim szkolnictwem wyższym zasadnicze pytania dotyczące celu, zakresu i sposobów realizacji procesów internacjonalizacji. Po co, dla kogo, gdzie i w jaki sposób powinniśmy je prowadzić w tak radykalnie zmienionym świecie? Uczestnicy sesji, reprezentujący głównych interesariuszy i realizatorów umiędzynarodowienia w Polsce, podejmą próbę wypracowania odpowiedzi na te pytania i przedstawią swoje propozycje podjęcia wyłaniających się wyzwań. Wspólne dla wszystkich będzie spojrzenie na procesy umiędzynarodowienia z punktu widzenia długofalowych interesów naszego państwa.

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
 • Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przewodnicząca KRUP
 • Dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA
 • Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)

Dyskusja

11:30 - 12:00 coffe break

12:00 - 13:15 SESJA PLENARNA II

Akademicki Wrocław – studenci z Ukrainy: wyzwanie, zobowiązanie, szansa?

Pierwotnie sesja ta miała być poświęcona wizji akademickiego Wrocławia w roku 2030 – z naciskiem na wyzwania w zakresie tworzenia wiodącego ośrodka nauki i edukacji w Europie, a zwłaszcza w regionie najbliższych krajów. Wojna na Ukrainie i exodus jej mieszkańców do Polski zmienił jednak w sposób oczywisty wagę spraw. Na najbliższe tygodnie i miesiące najważniejsze stało się rozwiązanie problemów związanych z pomocą dla naszych sąsiadów, zwłaszcza tych, którzy posiadają indeksy uczelni polskich lub ukraińskich. Podczas sesji rektorzy głównych uczelni Wrocławia i przedstawiciele władz municypalnych zaprezentują, jak „ukraińskie wyzwanie” jest rozwiązywane w mieście stu mostów nad Odrą. A także pokuszą się o refleksję o tym, jak dzisiejszy problem przekształcić w jutrzejszą szansę rozwojową – z korzyścią dla obu krajów.

Prowadzący: dr inż. Zygmunt Krasiński – doradca strategiczny Dyrektora NCBR, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej
 • Prof. Bogusława Drelich-Skulska, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Prof. Tomasz Zatoński, prorektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, koordynator ds. studentów ukraińskich KRUWiO

Komentarz: Jacek Pluta, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Urząd miasta Wrocławia

Dyskusja

13:15 - 13:30 Podpisanie porozumienia ustanawiającego Koalicję na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills i organizacji Zawodów Euroskills 2023 w Polsce.

13:30 - 14:30 lunch

14:30 – 16:00 SESJA PLENARNA III

Uniwersytet przyszłości – internacjonalizacja w warunkach digitalizacji

Nie ma wątpliwości, że rozpowszechnienie zdalnego nauczania wpłynie na szkolnictwo wyższe, a polskie uczelnie będą bardziej wystawione na konkurencję międzynarodową. Uczelnie amerykańskie były zawsze drogie i trudno dostępne, ale w wymiarze online może się to zmienić. Powstają nowe cyfrowe uniwersytety przyszłości, takie jak „Tomorow University” i inne. Wymaga to przedyskutowania wyłaniających się coraz wyraźniej trendów. Podejmą się tego podczas sesji rektorzy uniwersytetów, uczelni technicznych i ekonomicznych. Obszar poruszanych zagadnień można określić pytaniami: Czy uniwersytet przyszłości to uniwersytet wirtualny, czy wręcz odwrotnie? Czy kształcenie zdalne jest szansą na znaczący wzrost poziomu internacjonalizacji kształcenia w polskich uczelniach? Jaki jest cel internacjonalizacji w zakresie kształcenia, gdy studenci zagraniczni nie przebywają w kampusie? Czy cyfryzacja zwiększa nasze szanse na udział w czołowych grupach badawczych? Jakie narzędzia i kompetencje cyfrowe powinniśmy rozwinąć, aby wzmocnić pozycję polskich uczelni w świecie? Pytań tych może być więcej...

Prowadzący: prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej
 • Prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Rady NAWA

Dyskusja

16:00-16:15 - Wystąpienie partnera konferencji

 • Sebastian Kawałko, Asseco Data System

16:15 - 16:30 coffe break

Uwaga: Po godz. 16:30 w głównej sali plenarnej Grand ballroom nastąpi przerwa techniczna (aby umożliwić przearanżowanie jej na potrzeby Gala dinner).

16:30 – 18:00 SESJE RÓWNOLEGŁE

Sesja A (sala nr 1)

Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę
(sesja we współpracy ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Polskich Uczelni PRom)

Student journey to podróż trzyetapowa. Podczas etapu „przed” uczelnie budują wizerunek marki i komunikują się z potencjalnymi odbiorcami – zwieńczeniem działań jest rekrutacja najlepszych kandydatów. Gdy stają się oni studentami, zaczyna się etap „w trakcie” – kontakt młodego człowieka z uczelnią jest wieloaspektowy, zanurza się on w doświadczenie studiowania nie tylko w sali dydaktycznej, ale też w dziekanacie, mediach społecznościowych i internecie. To kształtuje opinię o naszych uczelniach w głowach najbardziej autentycznych ambasadorów marki – studentów. Ich opinię biorą pod uwagę następni kandydaci. Finałem jest rozległe „po” – kiedy alumni odbierają dyplom... Czy z nami zostaną? Czy będziemy dla nich istotni? To zależy od naszej komunikacji – spiętej w dobie COVID-19 klamrą dialogowości, digitalu i otwartości uczelni… Będą o tym dyskutować eksperci reprezentujący kluczowe poziomy budowy marki uczelni.

Prowadząca: Anna Kiryjow-Radzka, prezeska Stowarzyszenia „PRom”, specjalistka PR w SGGW

Paneliści:

 • Dr hab. Marta Mendel, prorektorka ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Paulina Boroń-Kacperek, dyrektorka Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu / Gwiazda Marketingu 2021
 • Maciej Krzyczkowski, kierownik Działu Współpracy i Promocji Międzynarodowej, Collegium Civitas
 • Oleksandr Zakharchuk, strateg ds. mediów społecznościowych i kurator treści Ready Study Go! Poland, NAWA Research in Poland / Gwiazda Marketingu 2019

Dyskusja

Sesja B (sala nr 2)

Uczelnia otwarta na świat? Wyzwania, narzędzia, dobre praktyki
(sesja we współpracy z IROs Forum)

Tworzenie Welcome Pointów, wzorem uczelni zagranicznych staje się powszechną praktyką na polskich uniwersytetach. To szczególne miejsca, przygotowywane z myślą o osobach przyjeżdżających z zagranicy, w których uzyskują oni najważniejsze praktyczne informacje związane z pracą lub studiami. W przygotowanej sesji chcielibyśmy przedstawić funkcjonowanie Welcome Pointów i działania jakie są podejmowane w zakresie wsparcia oferowanego gościom - naukowcom zagranicznym na przykładzie działalności International Visitors’ Office, perspektywy naukowca, który z takich serwisów korzysta oraz nowych formach wsparcia oferowanych przez NAWA. W ten sposób omówimy potrzebę istnienia Welcome Pointów, opisując ich funkcjonowanie z trzech różnych poziomów.

Prowadząca: Marta Foryś, przewodnicząca IROs Forum

Mówcy:

 • Dr inż. Izabela Zawiska – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Jagielloński: - Welcome Point jako wizytówka uniwersytetu międzynarodowego.
 • Agnieszka Będkowska-Kopczyk, pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej: - Welcome Point z perspektywy użytkownika
 • Anna Wiśniewska, dyrektor Biura Współpracy, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: - Wsparcie Welcome Point przez NAWA

18:00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

19:00-20:00 Koncert "Solidarni z Ukrainą" - w wykonaniu artystów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w ramach Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2022"

 • Mariia Datskova - sopran
 • Teresa Swianiewicz - sopran
 • Karolina Podorska - skrzypce
 • Magdalena Blum - fortepian
 • Mateusz Słowikowski - fortepian

W programie utwory ukraińskich i polskich kompozytorów m.in.: Oleksandr Kozarenko, Nestor Nyzhankivsky, Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz, Władysław Żeleński, Emil Młynarski, Ludomir Różycki

20:00-22:30 Uroczysta kolacja połączona z wręczeniem statuetek i dyplomów:

 • XII edycji Konkursu INTERSTUDENT 2022 - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
 • V edycji Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022"

Partnerem gali oraz fundatorem Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022" w kategoriach: „Research Star” i „Rising Star” są Eduinspiracje - konkurs organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Fundatorem Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022" w kategoriach: „Teaching Star” i „Marketing Star” jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA.

Fundatorem nagród w kategoriach „Management Star” i „Public Diplomacy Star” jest IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Miejsce: Hotel „DoubleTree by Hilton”, Wrocław, ul. Podwale 84, sala Grand Ballroom


PIĄTEK, 1 kwietnia 2022

Miejsce obrad: Hotel „DoubleTree by Hilton”, Wrocław, ul. Podwale 84


09:30-11:00 SESJA PLENARNA IV

Uniwersytety europejskie – microcredentials i inne innowacyjne formaty dydaktyczne: mobilność, usieciowienie, elastyczność

Rozwój innowacyjnych formatów dydaktycznych, takich jak microcredentials, stanowi warunek konieczny stworzenia nowoczesnych ekosystemów edukacyjnych w ramach uniwersytetów europejskich. Formaty te powinny zaspokajać potrzebę rozwijania mobilności studentów i wykładowców, w tym mobilności krótkoterminowej i hybrydowej. Implementacja takich formatów sprzyjać będzie też dalszemu usieciowieniu partnerskich uniwersytetów, dając tym samym szansę na bardziej intensywną wymianę doświadczeń, dzielenie się zasobami (w tym zasobami ludzkimi) oraz znaczne uwspólnienie oferty dydaktycznej. Wprowadzane formaty muszą przy tym być bardzo elastyczne i pozwalać na różnorodne kształtowanie programów dydaktycznych, przy uwzględnieniu specyfiki tych programów, potrzeb społecznych, wyzwań cywilizacyjnych i lokalnych uwarunkowań organizacyjnych. Związane jest to z ogromnymi wyzwaniami w wymiarze prawnym i finansowym, a także wymaga koordynacji i współdziałania z decydentami na poziomie krajowym i europejskim.

Prowadzący: prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Rafał Witkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, konsorcjum EPICUR
 • Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka; konsorcjum ECIU
 • Prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej; konsorcjum UNIVERSEH
 • Prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. konsorcjum UNA Europa
 • Dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)

Dyskusja

11:00-11:15 Wystąpienie promocyjne

 • Beata Świtek, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Pearson Central Europe

11:15 - 11:45 coffe break

11:45-13:00 SESJA PLENARNA V

Umiędzynarodowienie 2022 ”day by day” - problemy, sprawozdania, komunikaty

Podczas sesji zostaną zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje publiczne i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadząca: dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”

Zaproszeni:

 • Dr Wojciech Marchwica, prof. UJ: - Raport o Polakach studiujących za granicą
 • Dr Monika Poboży, dyrektor, Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN (tbc)
 • Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”
 • Jolanta Krupa, wiceprzewodnicząca w Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Marta Foryś, przewodnicząca IROs Forum

13:00 - 13:10 Wystąpienie specjalne

Zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2023"

 • Prof. Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

13:10 - 13:20 Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

 • prof. Jerzy Lis
 • Waldemar Siwiński

13:20-14:20 Farewell lunch