Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

zdjęcie studentów

Interstudenci 2023!

Vitalii Morskyi z Ukrainy (studia licencjackie, Politechnika Rzeszowska), Shamiram Shammy Benjamin z USA (studia magisterskie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Fatma Edemen z Turcji (studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński) oraz laureaci nagród specjalnych: Tetiana Bezpalko z Ukrainy (Gdański Uniwersytet Medyczny), Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) i Anna Caroline Zurbel z Niemiec (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – oto wyróżnieni w XIII edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2023.

Konkurs INTERSTUDENT, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce. Kapituła wskazuje laureatów spośród cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach w języku polskim i języku obcym. Nagrodą wyróżniane są osoby, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku: kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, a także działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce czy też udział w ciekawych projektach badawczych. Wszyscy nagrodzeni w XIII edycji konkursu spełnili te warunki z naddatkiem!

Kapituła Konkursu w składzie: prof. dr hab. Jerzy Lis, Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; dr Bianka Siwińska, prezeska zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Michał Klimczyk, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przyznała tytuły laureatów konkursu INTERSTUDENT 2023 następującym studentom zagranicznym:

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrody Specjalne. Laureatkami zostały:

 • Tetiana Bezpalko z Ukrainy (Gdański Uniwersytet Medyczny) – za wielką odwagę, która zaprowadziła ją na front wojny w Ukrainie, gdzie udzielała pomocy rannym żołnierzom i cywilom.
 • Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – za aktywną pomoc w nawiązywaniu relacji między zagranicznymi studentami a lokalną społecznością
 • Anna Caroline Zurbel z Niemiec (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – za wsparcie, jakiego udziela młodszym kolegom przyjeżdżającym na studia w Białymstoku.

Wręczenie nagród w konkursie INTERSTUDENT 2023 odbędzie się na gali 9 lutego w Pałacu Branickich w Białymstoku, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023”, której gospodarzem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Laureaci KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE 2023 - ROZSTRZYGNIĘTY!

Patronat honorowy

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
  Rektor Politechniki Śląskiej

Kapituła konkursu

 • Prof. dr hab. inż.
  Jerzy Lis

  Przewodniczący Kapituły,
  Przewodniczący Komisji ds. Współpracy międzynarodowej KRASP,
  Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. nauki i rozwoju
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Dr Bianka Siwińska

  Prezeska Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

 • Kewin Lewicki

  Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

 • Michał Klimczyk

  Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

partnerzy konkursu

Regulamin

XIII edycji konkursu interstudent 2023

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU INTERSTUDENT

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości – oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTA. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów. Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 10 stycznia 2023.

Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „INTERSTUDENT 2023”.

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2023 nastąpi 9 lutego 2023 podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl, www.studyinpoland.pl, w newsletterze „Study in Poland” oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Poprzednie edycje