KONFERENCJA

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2016

Gdańsk 21-22 stycznia 2016

Program konferencji z prezentacjami

Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2016

Organizatorzy:
KRASP, GUMed, Urząd Miejski w Gdańsku, Perspektywy

Miejsce:
Auditorium Primum, budynek Atheneum Gedanense Novum
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42

prezentacje do pobrania (.zip 360MB)

Środa

13:00 - 17:30
Wydarzenie towarzyszące

Seminarium: Working with Agents - w języku angielskim (dla uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland").

miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk


15:00 - 19:00

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk

19:00 - 21:00

Welcome reception
miejsce: Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk

Czwartek

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników konferencji
miejsce: budynek Atheneum Gedanense Novum GUMed, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41-42

09:30 - 10:00

Uroczyste otwarcie konferencji

  • Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego, członek European University Association Board
  • Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska
  • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" - Studenci zagraniczni w Polsce 2016, Gdzie jesteśmy? (.pps)
10:00 - 11:30

Sesja plenarna I

Współpraca polskich uczelni z krajami Ameryki Łacińskiej

Prowadzący: Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Zaproszeni:

Dyskusja

11:30 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Sesja plenarna II

Jak promować szkolnictwo wyższe za granicą - marketing nowej generacji

Prowadząca: Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, członkini zarządu Academic Cooperation Association

Występujący:

Dyskusja

13:30 - 14:45

lunch

14:45 - 16:15

Sesja plenarna III

Umiędzynarodowienie - jak to robimy w Gdańsku

Prowadzący: Prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

Występujący:

Dyskusja

16:15 - 16:30

przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Sesja plenarna IV

Rekrutacja studentów zagranicznych – kluczowe rynki, nowe inicjatywy

Prowadzący: Dr Kazimierz Bilanow, koordynator ds. międzynarodowych, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Zaproszeni:

Dyskusja

19:30 - 22:00

Uroczysta kolacja połączona z Galą konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2015

miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk

Piątek

09:30 - 11:00

Sesja plenarna V

Umiędzynarodowienie w praktyce

Prowadząca: Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Zaproszeni:

Prezentacja publikacji "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni":

  • Dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, członkini zarządu ACA; dr Marek Zimnak, prezes Stowarzyszenia PRom

Dyskusja

11:00 - 11:30

przerwa kawowa

11:30 - 12:00

Gość konferencji

  • Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW: - Internacjonalizacja w priorytetach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12:00 - 13:30

Sesja plenarna VI

Partnerzy umiędzynarodowienia

Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zaproszeni:

Dyskusja

13:30 - 14:00

Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

  • Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  • Prof. dr hab. Janusz Moryś
  • Waldemar Siwiński
14:00 - 15:00

Farewell lunch