For a foreigner it is useful to get know some Polish words and expressions. It will help you in a daily communication in Poland.

 

hello

cześć

['ʧɛɕtɕ]

good morning, good afternoon

dzień dobry

['dʑɛɲ ,dɔbri]

good-bye

do widzenia

[dɔvi'ʣɛɲa]

good night

dobranoc

[dɔ'branɔʦ]

please

proszę

['prɔʃɛ̃]

you're welcome

proszę bardzo

[ˌprɔʃɛ̃'barʣɔ]

don’t mention it

nie ma za co

[ˌɲɛma'zaʦɔ]

thank you

dziękuję

[dʑɛ̃'kujɛ̃]

this one

m: ten
f: ta
n: to

[tɛn]
[ta]
[tɔ]

that one

m: tamten
f: tamta
n: tamto

['tamtɛn]
['tamta]
['tamtɔ]

how much?

ile?

['ilɛ]

     

yes

tak

[tak]

no

nie

[ɲɛ]

I don’t understand

Nie rozumiem

[ɲɛrɔ'zumiɛm]

where's the bathroom?

Gdzie jest łazienka?

[ˌgdʑɛjɛst wa'ʑeŋka]

generic toast:

Na zdrowie! (or just "Zdrowie!")

[na zdrɔv'ɛ]

do you speak English?

Czy mówi Pan po angielsku?
Czy mówi Pani po angielsku?
Czy mówisz po angielsku?

i'muvipan poaŋ'gɛ´lsku]
i'muvipani poaŋ'gɛ´lsku]
i'muviʃ poaŋ'gɛ´lsku]

what is it?

Co to jest?

[ʦɔtɔ'jɛst]

how are you?

Jak się masz?

[Yah-k sheh mahsh]

I love you

Kocham cię

['kɔxamtɕɛ̃]

Miłego dnia

have a nice day

[mee-uego dne-ea]

Nie wiem

I don’t know

[nee-eh vee-em]